فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير خصوصيات ادراک شده ازتوصيه کننده تبليغات افواهي (ارتباط گفتاري) بر انتخاب برند محصولات تکنولوژي ارتباطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير خصوصيات ادراک شده ازتوصيه کننده تبليغات افواهي (ارتباط گفتاري) بر انتخاب برند محصولات تکنولوژي ارتباطي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير خصوصيات ادراک شده ازتوصيه کننده تبليغات افواهي (ارتباط گفتاري) بر انتخاب برند محصولات تکنولوژي ارتباطي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير خصوصيات ادراک شده ازتوصيه کننده تبليغات افواهي (ارتباط گفتاري) بر انتخاب برند محصولات تکنولوژي ارتباطي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تاثير خصوصيات ادراک شده ازتوصيه کننده تبليغات افواهي (ارتباط گفتاري) بر انتخاب برند محصولات تکنولوژي ارتباطي :
تعداد صفحات :21

در این تحقیق سعی شده است که به بررسی تاثیر خصوصیات ادراک شده از توصیه کننده تبلیغات افواهی بر انتخاب برند محصولاتتکنولوژی ارتباطی،به طور خاص گوشی همراه بپردازد. در این بررسی از مدل ونگهیم و بایون استفاده شده تا تاثیر پیام توصیه کنندهشبیه، متخصص همراه با اعتبارمنبع پیام بر ادراک و رفتار مصرف کننده در انتخاب برند کالا (گوشی همراه) مورد بررسی قرار گیرد.روش تحقیق تجربی (آزمایشی) و و ابزار سنجش، پرسشنامه ای بوده که بین افراد نمونه اجرا گردیده است . در تحلی ل اطلاعات ازروش آمارتوصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.یافته های تحقیق نشان میدهند که بین احساس شباهت، تخصص و اعتبار توصیه کننده و اثر درک شده از تبیغات افواهی رابطه وجوددارد و رابطه بین اثر درک شده از توصیه کننده شبیه و انتخاب برند پیشنهادی نسبتا ضعیف و رابطه بین اثر درک شده از توصیه کنندهمتخصص و انتخاب برند پیشنهادی متوسط و رابطه بین اثر درک شده از پیام توصیه کننده معتبر و انتخاب برند هم متوسط می باشد .همچنین بر اساس یافته ها، با توجه به بالا بودن ریسک عملکردی و مالی خرید گوشی همراه نسبت به ریسک اجنماعی و روانشناسی،تمایل به عمل کردن به پیشنهاد توصیه کننده متخصص و معتبر بیشتر از توصیه کننده شبیه است.

لینک کمکی