فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از پيام کوتاه با ارتباطات ميان فردي جوانان (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه آزادبندرعباس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از پيام کوتاه با ارتباطات ميان فردي جوانان (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه آزادبندرعباس) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از پيام کوتاه با ارتباطات ميان فردي جوانان (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه آزادبندرعباس) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از پيام کوتاه با ارتباطات ميان فردي جوانان (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه آزادبندرعباس)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي رابطه استفاده از پيام کوتاه با ارتباطات ميان فردي جوانان (مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه آزادبندرعباس) :
تعداد صفحات :18

این مقاله به بررسی رابطه استفاده از پیام کوتاه با ارتباطات میان فردی جوانان پرداخته است. از وسیله های نوین ارتباطی که هم اکنونبه شکلی وسیع در همه لحظات زندگی انسان ها دیده می شود، تلفن همراه است. از امکانات تلفن های همراه که بسیار مورد استقبالقرار گرفته امکان ارسال و دریافت پیامک در همه ساعات شبانه روز است. دلایلی از قبیل صرفه اقتصادی ، امنیت نسبی فضای پیامکوتاه، نیاز روحی جامعه به تفریح و تفنن، کارکرد پیام رسانی و ایجاد ارتباط انسانی و. . . ازعمده ترین علت هایی است که باعثاستفاده از پیامک در ارتباطات میان فردی شده است. بررسی رابطه پیامک با ارتباطات میان فردی جوانان، اهمیت بسیاری دارد ، چونآنها عمده ترین مصرف کنندگان سامانه پیام کوتاه هستند. از جمله مهمترین نظریه های استفاده ش ده در این مقاله نظریه استفاده ورضایتمندی در استفاده از کاربرد پیام کوتاه در ارتباطات و وابستگی مخاطبان است . در این پژوهش از روش پیمایش و تکنیکدر تحلیل داده ها و اطلاعات و از آزمون دی SPSS پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 350 نفر از جوانان می باشند. از نرم افزارنیز برای بررسی رابطه آماری دادههای تحقیق بهره گرفته شده است. مهمترین نتایج به دست آمده از این پژوهش D Samers سامرزبه شرح زیر می باشد:جوانان هر چه بیشتر از پیامک استفاده کنند ارتباطات میان فردی رو در روی آنها (چهره به چهره ) کمتر می شود. ارتباطات میان فردیسنتی (کلامی و غیرکلامی، زبان بدن و مواجهه فیزیکی) کم شده و گونه جدیدی از ارتباطات میان فردی با ماهیت نوشتاری و مبتنیبر پیام های کوتاه و ابزارهای تکنولوژی پدیدار شده است.استفاده از پیام کوتاه، ارتباطات میان فردی با دوستان را افزایش داده است. افزایش سطح ارتباطات میان فردی آنها با دوستان حاکی ازآن است امتیازات و ویژگی های پیام کوتاه از قبیل خصوصی بودن، عدم وابستگی به زمان و مکان خاص و. . . سبب گرایش جوانان بهاستفاده از پیام کوتاه در ارتباط با دوستان شده است.استفاده از پیام کوتاه، ارتباطات جوانان با جنس مخالف را افزایش داده است. پیش از این معیار ارتباط با جنس مخالف دارای تعریفمشخصی مانند دیدار، همراهی و. . . بود اما پیام کوتاه به علت خصیصه های متنوع و حذف زمان، مکان و. . . جایگاه ویژه ایی در روابطبین جنسیتی پیداکرده است.

لینک کمکی