فایل ورد (word) مقاله بررسي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي والزامات پياده سازي و توسعه مدارس هوشمند در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله بررسي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي والزامات پياده سازي و توسعه مدارس هوشمند در ايران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي والزامات پياده سازي و توسعه مدارس هوشمند در ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي والزامات پياده سازي و توسعه مدارس هوشمند در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي والزامات پياده سازي و توسعه مدارس هوشمند در ايران :
تعداد صفحات :21

ICTبه عنوان یک تکنولوژی جدید بسترها و موقعیتهای فراوانی را برای آموزش فراهم میآورد و به عنوان وسیله و ابزاری جهت ایجاد تسهیل و گاهی تسریع در آموزش مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی، توان بالقوه نوینی را درآموزش مبتنی برفناوری به وجود آوردهاند که بهرهگیری از آنها در فرایند یاددهی– یادگیری بسیار موثر است . نفوذ و توسعه اینفناوری برای هدایت تدریس و فعالیتهای یادگیری در امر آموزش محیط جدیدی را برای یادگیری ایجاد کرده است که از آن بهعنوان مدارس هوشمند نام برده میشود. مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات دربرنامههای آموزش و پرورشمیباشد که آثار ونتایج آن نه تنها درمحیط آموزشی تاثیرات خود را خواهد داشت بلکه تحولی نوین همراه باتجارب واقعی محیطزندگی دانشآموزان و فردای آنها خواهد بود. مدرسه هوشمند، یک پیشنهاد عملی و هدفمند برای اجرای پیشرفته ترین روش هایآموزشی نوین و نگاه علمی به وضعیت کنونی نظام آموزشی کشور است. تأسیس مدارس هوشمند یکی از راهکارهای اتخاذ شده، درپاسخگویی به نیازهای نوین امروزی میباشد. در این مدارس یادگیری بر اساس سرعت انفرادی ، تشریک مساعی ، خودگردانی ،پیوستگی بین موضوعات درسی بوده است و محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه شامل کتابهای الکترونیکی ،نرم افزارهای چندرسانه ای، درس افزارها و پایگاه های اطلاعاتی است. همزمان برای تفاوت های فردی هر دانش آموز و سبک هایمختلف یادگیریش برنامه هایی تدارک دیده می شود. مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری اطلاعا ت وبرنامه های درسی، تغییرات اساسی درفرایند یاددهی ویادگیری را به دنبال خواهد داشت دراین رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما ونهانتقال دهنده دانش، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد ومشارکت جو، به جای عضوی منفعل ومصرف کننده دانش ونظام ارزشیابی به صورت فرایند محور نه نتیجه محور، تغییرخواهد نمود.

لینک کمکی