فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي نحوه مديريت و فعاليت اقتصادي موسسات ارتباطي رسانهاي معتبر در جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي نحوه مديريت و فعاليت اقتصادي موسسات ارتباطي رسانهاي معتبر در جهان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي نحوه مديريت و فعاليت اقتصادي موسسات ارتباطي رسانهاي معتبر در جهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي نحوه مديريت و فعاليت اقتصادي موسسات ارتباطي رسانهاي معتبر در جهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي نحوه مديريت و فعاليت اقتصادي موسسات ارتباطي رسانهاي معتبر در جهان :
تعداد صفحات :13

موسسات ارتباطی کشورهای پیشرفته و اروپایی با استفاده از قوانین و مقررات اقتصادی، تئوریهای مدیریتی و اقتصادی و ارتباطی وشرایط موجود جامعه به ایجاد یک رسانه قدرتمند در جهان امروز پرداختهاند و در حفظ، توسعه و در نهایت رشد اقتصادی آن گامهای موفقی را برداشتهاند. در ایران نیز برخی مطبوعات و رسانهها به صورت موسسه اداره میگردند،که بهبود نحوه مدیریت اینموسسات در ایران منوط به استفاده از الگوهای خارجی بومیسازی شده میباشد. از اینرو در این مقاله با بهرهگیری از روش پیمایشبه بررسی تطبیقی نحوه مدیریت و فعالیت اقتصادی 30 نشریه برتر جهان از نظر تیراژ پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشانگر آناست که بین نوع مالکیت روزنامه و راههای انتخابی برای مقابله با بحران اقتصادی در روزنامه رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین بهمنظور ایجاد امنیت اقتصادی نشریههای ایران، بایستی تسهیلاتی جهت حضور این نشریهها در بورس از سوی سازمان خصوصیسازی ووزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه گردد.

لینک کمکی