فایل ورد (word) مقاله بررسي موانع درون سازماني موثر در عدم توسعه انجمنهاي صنفي روزنامهنگاري ايران؛ مقايسه با کشورهاي توسعهيافته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي موانع درون سازماني موثر در عدم توسعه انجمنهاي صنفي روزنامهنگاري ايران؛ مقايسه با کشورهاي توسعهيافته دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي موانع درون سازماني موثر در عدم توسعه انجمنهاي صنفي روزنامهنگاري ايران؛ مقايسه با کشورهاي توسعهيافته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي موانع درون سازماني موثر در عدم توسعه انجمنهاي صنفي روزنامهنگاري ايران؛ مقايسه با کشورهاي توسعهيافته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي موانع درون سازماني موثر در عدم توسعه انجمنهاي صنفي روزنامهنگاري ايران؛ مقايسه با کشورهاي توسعهيافته :
تعداد صفحات :28

تاریخچهی انجمن های صنفی روزنامهنگاری ایران – از گذشته تا کنون- گواهی بر این قضیه استکه این انجمن ها به توسعهای که باید دست نیافتهاند. متولد شدهاند و - دیر یا زود – قبل از آنکه بهسازمانی بالغ تبدیل شوند، به تعطیلی خودساخته یا دیگرساخته دچار شدهاند.در این مقاله به بررسی تاثیر موانع درونسازمانی در عدم توسعهی انجمنهای صنفی روزنامهنگاری درایران و مقایسهی آن با کشورهای توسعهیافته پرداخته میشود. موانع درون سازمانی آن دسته ازموانعی هستند که تشکل های صنفی رسانه ای به عنوان یک سیستم، از درون و اجزای تشکیل دهندهی خود، درگیر آن هستند. روش تحقیق پیمایشی است وجامعهی آماری تحقیق را اساتید، روزنام-هنگاران و اعضای هیات مدیرهی انجمن های صنفی روزنامهنگاری در ایران و کشورهای توسعه یافتهتشکیل میدهند.یافته ها نشان میدهند که موانع درونسازمانی در عدم توسعهی تشکلهای صنفی روزنامهنگاری درایران تاثیری بالاتر از حد متوسط دارد در حالی که در کشورهای توسعهیافته این تاثیر پایینتر از حدمتوسط است. نتایج نشان میدهند که پیشرفت هر سازمان یا سیستم به عناصر داخلی آن سازمان نیزوابسته است، زمانی که هر یک از عناصر داخلی انجمن صنفی روزنامه نگاران (مدیریت، اعضاواساسنامهی انجمن) دارای ضعف و کاستی باشند، انجمن در طی کردن مسیر توسعه دچار مشکلخواهد شد.

لینک کمکی