فایل ورد (word) مقاله صورت بندي نظري فمينيسم درمطالعات رسانه اي ( باارائه مدل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله صورت بندي نظري فمينيسم درمطالعات رسانه اي ( باارائه مدل) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله صورت بندي نظري فمينيسم درمطالعات رسانه اي ( باارائه مدل) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله صورت بندي نظري فمينيسم درمطالعات رسانه اي ( باارائه مدل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله صورت بندي نظري فمينيسم درمطالعات رسانه اي ( باارائه مدل) :
تعداد صفحات :17

نظریه فمینیستی، شاخه ای از پژوهش میان رشته ای است که جنسیت را به عنوان مقوله اصلی سامان بخش تجربه در نظر می گیرد. میتوان نظریه فمینیستی را نظامی تعمیم یافته و گسترده از ایده هایی درباره زندگی اجتماعی و تجربه انسانی دانست که از چشم اندازیزن محور شرح و بسط یافته است. این پیش فرض ها و پیش داوری های فرهنگی و اجتماعی، زنان را به نحو خاصی در رسانه هابازنمایی نموده به گونه ای که آشنایی با مضامین فمینیستی در مطالعات ارتباطی و رسانه ای ضروری گردیده است. به تصویر کشیدننقش های جنسیتی در رسانه ها طی فرایند اجتماعی شدن آموخته می شوند و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت اند. در این مقاله بهگفتمان های رادیکال، سوسیالیست و لیبرال که به رغم تفاوت های بسیار، در نقد الگوی کنترل اجتماعی ارتباطات و بازنمایی هایرسانه ای مشترک اند و استنباطی مشابه از جنسیت به عنوان مقوله دوانگاری متضاد با معنایی فراگیر و ثابت به لحاظ تاریخی دارند میپردازیم. لذا با توجه به اهمیت عصر ارتباطات ، اطلاعات و نقش جنسیت در رسانه ها و تمرکز و توجه صاحب نظران و کارشناساندوحوزه مطالعات زنان و رسانه، تامل و بررسی در این مقوله حائز اهمیت می باشد.نوع تحقیق حاضر؛ توصیفی- تبیینی و تکنیکگردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای، همراه با ارائه مدل در حوزه فمینیسم و مطالعات رسانه و رویکردهای نظریمرتبط در این خصوص می باشد.

لینک کمکی