فایل ورد (word) مقاله چگونگي تاثيرگذاري برنامه هاي رسانه اي، برميزان نوسازي شهري ( از ديدگاه شهرندان تهراني )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله چگونگي تاثيرگذاري برنامه هاي رسانه اي، برميزان نوسازي شهري ( از ديدگاه شهرندان تهراني ) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله چگونگي تاثيرگذاري برنامه هاي رسانه اي، برميزان نوسازي شهري ( از ديدگاه شهرندان تهراني )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله چگونگي تاثيرگذاري برنامه هاي رسانه اي، برميزان نوسازي شهري ( از ديدگاه شهرندان تهراني )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله چگونگي تاثيرگذاري برنامه هاي رسانه اي، برميزان نوسازي شهري ( از ديدگاه شهرندان تهراني ) :
تعداد صفحات :32

این مقاله به بررسی چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای شهرداری تهران بر روند نوسازیبافتهای فرسوده شهر تهران .امروزه رسانه ها جنبه های مختلف زندگی بشر را احاطه کرده اند. مطالعات پیشین در ایران درزمینه رسانه ،بیشتر به میزان تاثیر گذاری رسانه ها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیبوده است اما این مقاله سعی دارد در جهت روزنامه نگاری توسعه ، با توجه به افزایش میزان نوسازیبافتهای فرسوده شهرتهران در سالهای اخیر، و از طرفی شروع وافزایش پخش برنامه های مختلفدرباره نوسازی از رسانه های جمعی به وجود رابطه معنادار میان پیگیری برنامه های رسانه ای توسطشهروندان و روند نوسازی شهری بپردازد.در این پژوهش به منظور گردآوری ادبیات تحقیق از روش اسنادی و برای جمع آوری داده هایمورد نیاز موجود درجامعه آماری از روش پیمایش استفاده شده است.با مطالعه نتایج تحقیق حاضر،این نتیجه کلی بدست می آید که بر اساس جدول ضریبهمبستگی پیرسون، میان آگاهی از نوسازی شهری و میزان مشارکت در نوسازی شهری با 99 درصداطمینان و 1 درصد خطا همبستگی معناداری وجود دارد. به این معنا که با بالا رفتن میزان آگاهی ازنوسازی ، میزان مشارکت در نوسازی نیز بالا می رود. و با توجه به مقدار ضریب همبستگی، اینهمبستگی متوسط و روبه قوی است.در نهایت این که برنامه های داستانی که به شکل کارتونی و انیمیشن، از طریق تلویزیون وبامحتوای تشویقی پخش می شوند بیشترین تاثیر را در آگاهی بخشی وجلب مشارکت شهروندان درنوسازی شهری دارد.

لینک کمکی