فایل ورد (word) مقاله نقش تحرک اجتماعي سياسي شبکههاي اجتماعي مجازي بر شکل گيري بعد فرهنگي سرمايه اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله نقش تحرک اجتماعي سياسي شبکههاي اجتماعي مجازي بر شکل گيري بعد فرهنگي سرمايه اجتماعي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله نقش تحرک اجتماعي سياسي شبکههاي اجتماعي مجازي بر شکل گيري بعد فرهنگي سرمايه اجتماعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله نقش تحرک اجتماعي سياسي شبکههاي اجتماعي مجازي بر شکل گيري بعد فرهنگي سرمايه اجتماعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله نقش تحرک اجتماعي سياسي شبکههاي اجتماعي مجازي بر شکل گيري بعد فرهنگي سرمايه اجتماعي :
تعداد صفحات :22

شبکه های اجتماعی دستاورد اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن می باشند. امروزه گسترش فناوری اطلاعاتو ارتباطات و کاربردهای آن به گونه ای توسعه یافته است که در تمامی ابعاد زندگی انسان وارد شود. در میان شبکه های اجتماعیمجازی، فیس بوک شبکه ای پرقدرت است که می تواند بر سرمایه اجتماعی تاثیر به سزایی بگذارد. سرمایه اجتماعی حاصل تعاملاتو هنجارهای گروهی و اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که به سرعت مورد توجه عموم مردم قرار گرفته وحاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است. امروزه تمامی ابعاد زندگی فردی واجتماعی انسان ها در رسانه ها رسوخ کردهاست. بنابراین بررسی چگونگی شکل گیری و توسعه سرمایه اجتماعی توسط شبکه های اجتماعی مجازی امری مهم تلقی می شود واین موضوع به عنوان موضوع مقاله انتخاب گردیده است.اهداف این مقاله: 1-تعیین میزان تاثیر تحرک اجتماعی در شبکههای اجتماعی مجازی درشکل گیری وتوسعه بعد فرهنگی سرمایهاجتماعی و 2- تعیین میزان تاثیر تحرک اجتماعی در شبکههای اجتماعی مجازی درشکل گیری وتوسعه بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی(در میان اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق) می باشد.الگوی کارکرد اجتماعی شبکه های اجتماعی مجازی با تکیه بر نظریه جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه ای کستلز، و الگوی ابعاد ومولفه های سرمایه اجتماعی نیز با تلفیق رویکردهای مختلف و استفاده از نظریات دانشمندانی همچون، پاتنام، فوکویاما و الگوی مطرحارائه شد. جامعه آماری، اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شرق می باشد . « دکتر کاوسی » شده در پایان نامهروش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه های اجراء همبستگی می باشد. این تحقیق بر اساس روش کمی سنجیده و ازپیمایشی استفاده شده است. تکنیک گرداوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد. داده ها استخراج و تجزیه و تحلیل شدند. برای آزمونفرضیات از اسپیرمن استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین دو متغیر شبکه های اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعیرابطه معناداری وجود دارد و تاثیر متغیر مستقل بر وابسته، نسبتا قوی است. در انتها پیشنهادات لازم ارائه شد.

لینک کمکی