فایل ورد (word) مقاله بررسي نحوه نگرش مديران ارشد دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهاي علم و فناوري در مورد نقش و جايگاه روابط عمومي و ملاکهاي انتصاب مدير روابط عمومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله بررسي نحوه نگرش مديران ارشد دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهاي علم و فناوري در مورد نقش و جايگاه روابط عمومي و ملاکهاي انتصاب مدير روابط عمومي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي نحوه نگرش مديران ارشد دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهاي علم و فناوري در مورد نقش و جايگاه روابط عمومي و ملاکهاي انتصاب مدير روابط عمومي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي نحوه نگرش مديران ارشد دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهاي علم و فناوري در مورد نقش و جايگاه روابط عمومي و ملاکهاي انتصاب مدير روابط عمومي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي نحوه نگرش مديران ارشد دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهاي علم و فناوري در مورد نقش و جايگاه روابط عمومي و ملاکهاي انتصاب مدير روابط عمومي :
تعداد صفحات :25

تحقق حاضر با هدف بررسی دیدگاههای روسای دانشگاههای منتخب (مادر ) و روسای سایر دانشگاهها و پژوهشگاهها و مراکزپژوهشی وپارکهای علم و فناوری ازنظر نقش و جایگاه روابط عمومی انجام شد.در این تحقیق که با روش پیمایش انجام شد، نمونه گیری صورت نگرفت و کلیه روسای دانشگاهها و مراکز پژوهشی به شیوه کلشماری مورد سنجش قرار گرفتند. پرسشنامه محقق ساخته ای با 39 متغییر دراختیار پاسخگویان قرار داده شد . متغیرهای تحقیق درچهار حوزه "اهمیت به نهاد روابط عمومی"،" ویژگی های شخصیتی"،" ویژگی های علمی" و" تجربه کاری" تقسیم شده بودند . بعدتجزیه و تحلیل شدند و نتایج زیر به دست F و با استفاده از آزمون معنی داری SPSS از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با نرم افزارآمد:تحصیلات اکثر پاسخگویان در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی و میانگین سابقه مدیریت آنها 11 سال بود . دامنه تغییر سابقه مدیریت بسیار بالا و معادل 29 سال بود. یعنی در میان پاسخگویان مدیرانی با سابقه 30 ساله و مدیرانی با سابقه 1 ساله وجودداشتند.93 درصد پاسخگویان نهاد روابط عمومی را مهم و بسیار مهم ارزیابی کرده بودند ولی فقط 10 درصد آنها برای مسئول / اگر چه 7 52 درصد، روابط عمومی را در حد مدیر حوزه ریاست دیده بودند. / روابط عمومی جایگاهی در حد مشاور قائل و 2حدود 93 درصد روسای مراکز دانشگاهی و پژوهشی داشتن تحصیلات مرتبط با دانش ارتباطات و رسانه را برای مدیر روابط عمومی لازم و ضروری می دانند همچنین حدود 65 درصد پاسخنگویان داشتن دانش عمومی کامپیوتر و شناخت کلی سخت افزارو نرم افزار و دانش عمومی زبان و ادبیات انگلیسی را برای یک کارگزار روابط عمومی مهم و بسیار مهم دانسته اند80 درصد پاسخگویان تجربه کار در رسانه ها را شرط لازم و ضروری در انتصاب مدیر روابط عمومی می دانند همچنین حدود 85 درصد مدیران دانشگاهها و مراکز پژوهشی به تجربه کاری مدیران روابط عمومی بها داده و آن را مهم و بسیار مهم قلمدادکرده اند.تقریبا به زغم تمامی پاسخگویان، اخلاق ملایم و مردمداری شرط اساسی برای کار در روابط عمومی به حساب می آید و حتی کسانیکه به نهاد روابط عمومی اهمیت چندانی نداده بوند مردمداری را شرط لازم برای تصدی این شغل می دانستند همچنین صداقت وامانتداری، انعطاف پذیری، توانایی تغییر پذیری بردباری و خدمت محوری را از ویژگی های مهم برای روابط عمومی قلمداد کرده اند.آزمون هشت فرضیه این پژوهش نیز نشان داد که بین روسای دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری با روسای پژوهشگاهها و مراکزپژوهشی از نظر"اهمیت دادن به نهاد روابط عمومی و داشتن برخی ویژگی های شخصیتی " تفاوت معنا دار وجود دارد ولی درمورد"ویژگی های علمی و تجربه کاری" همه مدیران به یک گونه می اندیشند دستاورد مهم پژوهش حاضر این است که نشان می دهد روسای دانشگاهها با توجه به داشتن مخاطبان خاص از قبیل دانشجو استاد ،خانواده ها در یک کلام رویارویی افکار عمومی جامعه و سابقه چالش با رسانه ها به اهمیت نهاد روابط عمومی پی برده اند ولیپژوهشگاهها چون مخاطب خاص و ارتباط چندانی با افکار عمومی و رسانه نداشته و زیر ذره بین رسانه ها نیز قرار ندارند، هنوز بهدرک جایگاه والای روابط عمومی در مناسبات اداری نائل نیامده اند.

لینک کمکی