فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير تبليغات تلويزيوني شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر ميزان صرفه جويي آب در ميان شهروندان مناطق شش گانه آبفاي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير تبليغات تلويزيوني شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر ميزان صرفه جويي آب در ميان شهروندان مناطق شش گانه آبفاي تهران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير تبليغات تلويزيوني شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر ميزان صرفه جويي آب در ميان شهروندان مناطق شش گانه آبفاي تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير تبليغات تلويزيوني شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر ميزان صرفه جويي آب در ميان شهروندان مناطق شش گانه آبفاي تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير تبليغات تلويزيوني شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر ميزان صرفه جويي آب در ميان شهروندان مناطق شش گانه آبفاي تهران :
تعداد صفحات :21

تحقیق حاضر، به منظور بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی شرکت آبفای استان تهران، بر میزان صرفه جویی آب آشامیدنی توسطشهروندان تهرانی، انجام شده است. علاوه بر این، تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر ارتقای سطح دانش شهروندان در زمینه وضعیت آبآشامیدنی شهر تهران، تأثیر دانش آنها بر نوع نگرش نسبت به بهینه سازی مصرف آب و تأثیر نگرش آنان بر رفتارشان برای صرفه جوییآب، در قالب تلفیقی از الگوی اقناعی فیش بین و آیزن 1 و الگوی ارتباطی کی. ای. پی. 2 بررسی شده است.روش این تحقیق، پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه است و 385 نمونه آن به روش خوشه ای از مناطق شش گانه آبفای تهران انتخابشده اند. داده های تحقیق حاکی از آن است که شهروندان تهرانی نظر مثبتی نسبت به تبلیغات تلویزیونی دارند و ارتقای دانش آنان، سببایحاد تغییر در نگرش و در نتیحه رفتارهای مناسب در رابطه با آب آشامیدنی شهر تهران شده است.نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با وجود نگاه مثبت نمونه های تحقیق به تبلیغات تلویزیونی، فرضیه اصلی تحقیق یعنیوجود رابطه بین تبلیغات تلویزیونی و میزان صرفه جویی آب آشامیدنی، معنادار نبوده است. رابطه بین تبلیغات تلویزیونی و میزان دانششهروندان تهرانی در مورد کمبود آب آشامیدنی نیز معنادار نبوده است . بین دانش، نگرش، رفتار و میزان صرفه جویی آب توسطنمونه ها، همبستگی وجود داشته ولی این متغیرها تابعی از تبلیغات تلویزیونی نبوده است. علاوه بر فرضیه های یاد شده رابطه چند متغیرمستقل دیگر با میزان صرفه جویی آزمون شد که تنها میزان صرفه جویی ساکنان مناطق شش گانه آبفای تهران تفاوت معناداری بایکدیگر داشته است. داده های پژوهش نظریه فیش بین و آیزن و الگوی ارتباطی کی. ای. پی را پشتیبانی کرده است. تایید الگوی تحلیلیپژوهش به معنای آن است که دانش فرد می تواند نگرش او را تحت تأثیر قراردهد و نگرش فرد می تواند به رفتاری هم جهت با نگرش اومنجر شود.

لینک کمکی