فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي ديدگاه دانشجويان (رشته علوم ارتباطات) دانشگاه تهران و واحد علوم تحقيقات نسبت به فرصت ها وتهديدهاي فضاي مجازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي ديدگاه دانشجويان (رشته علوم ارتباطات) دانشگاه تهران و واحد علوم تحقيقات نسبت به فرصت ها وتهديدهاي فضاي مجازي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي ديدگاه دانشجويان (رشته علوم ارتباطات) دانشگاه تهران و واحد علوم تحقيقات نسبت به فرصت ها وتهديدهاي فضاي مجازي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي ديدگاه دانشجويان (رشته علوم ارتباطات) دانشگاه تهران و واحد علوم تحقيقات نسبت به فرصت ها وتهديدهاي فضاي مجازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تطبيقي ديدگاه دانشجويان (رشته علوم ارتباطات) دانشگاه تهران و واحد علوم تحقيقات نسبت به فرصت ها وتهديدهاي فضاي مجازي :
تعداد صفحات :24

این پایان نامه دیدگاه دانشجویان (رشته علوم ارتباطات ) دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات نسبت به فرصت ها و تهدید های فضایمجازی با هم مقایسه کرده است. هدف اصلی این پایان نامه، شناخت دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات (رشتهعلوم ارتباطات ) نسبت به فرصت ها و تهدید های فضای مجازی است که جهت پاسخ به آن نگرش از نظر نحوه میزان زمان استفاده ازفضای مجازی، بین میزان اطمینان به محتوای مطالب فضای مجازی، بین میزان آموزش در فضای مجازی، بین نگرش از نظر تاثیرجنسیت در گرایش به فضای مجازی میان دانشجویان دانشگاه تهران و واحد علوم تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است .این تحقیق با تکیه بر نظریه جامعه اطلاعاتی که جامعه ای متاثر از فن آوری است. روش این تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه گیری آنپرسشنامه اینترنتی و دستی و برآیند حاصل از تلفیق این دو پرسشنامه از جامعه آماری 82 نفری از دانشجو یان مرکب از مقطعکارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات در تهران و واحد علوم تحقیقات بوده است .مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، بیشتر این دانشجویان ساعت های متمادی را برای استفاده از فضای مجازی صرفمی کنند، معتقدند در فضای مجازی آزادی اطلاعات وجود دارد، فضای مجازی با رشته تحصیلی شان آنها را آشنا کرده است، در اینفضا ارتباط تعاملی با کاربران برایشان فراهم شده،به اخبار و دست آورد های علمی دسترسی پیدا کرده اند ، همچنین این فضامی تواند به کاربران از جمله زن و مرد آسیب برساند، اما میزان شدت این آسیب نسبت به جنسیت کاربر اینترنتی فرق دارد.

لینک کمکی