فایل ورد (word) مقاله مطالعه رابطه بين نوع و ميزان تماشاي سريال‌هاي ترکي زبان اصلي و سبک زندگي (بين دانشجويان دختر مجرد 20 الي 25 سال دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله مطالعه رابطه بين نوع و ميزان تماشاي سريال‌هاي ترکي زبان اصلي و سبک زندگي (بين دانشجويان دختر مجرد 20 الي 25 سال دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مطالعه رابطه بين نوع و ميزان تماشاي سريال‌هاي ترکي زبان اصلي و سبک زندگي (بين دانشجويان دختر مجرد 20 الي 25 سال دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مطالعه رابطه بين نوع و ميزان تماشاي سريال‌هاي ترکي زبان اصلي و سبک زندگي (بين دانشجويان دختر مجرد 20 الي 25 سال دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مطالعه رابطه بين نوع و ميزان تماشاي سريال‌هاي ترکي زبان اصلي و سبک زندگي (بين دانشجويان دختر مجرد 20 الي 25 سال دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین نوع (ژانر) و میزان تماشای سریال‌های ترکی زبان اصلی ماهواره و تغییر سبک زندگی می‌باشد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در نیمه سال اول تحصیلی 94- 95 می‌باشد که حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 362 نفر تعیین و شیو نمونه‌گیری پژوهش، تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است که بر‌اساس چهارچوب نظری توسط محقق طراحی شده است. داده‌ها از طریق نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شده‌اند. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریات " تاثیر‌پذیری مخاطب از رسانه" هم‌چون نظریه کاشت، نظریه وابستگی مخاطب، نظریه انتظارات اجتماعی و نظریات سبک زندگی بوردیو و گیدنز استوار است. یافته‌های پژوهش نشان داد، به‌طور کل اکثریت دختران پاسخ‌گو (4/56 درصد) ادعا داشته‌اند، میزان تاثیرگذاری سریال‌های ترکی زبان بر سبک زندگی شان در حد کم می‌باشد و بین میزان تماشای سریال‌های ترکی زبان اصلی و سبک زندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی