فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير رسانه برمسئوليت اجتماعي سازمان هاي دولتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير رسانه برمسئوليت اجتماعي سازمان هاي دولتي ايران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير رسانه برمسئوليت اجتماعي سازمان هاي دولتي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير رسانه برمسئوليت اجتماعي سازمان هاي دولتي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي تأثير رسانه برمسئوليت اجتماعي سازمان هاي دولتي ايران :
تعداد صفحات :25

امروزه توجه به مسئولیت اجتماعی و عرصه های مرتبط به آن نگرانی های زیادی را در سازمان هامختلف، خصوصا بخش دولتی و عمومی ایجادکرده است . سقوط معیارهای رفتار بر اساس الگوهایاخلاقی در عملکرد سازمانی که از آن بنام مسئولیت اجتماعی سازمانی یاد می شود ، نگارنده را بر آنداشت تا درجستجوی مبناهای نظری و عملی مناسبی در این رابطه باشد تا بتواند مسیر مناسب عملیو اجرایی برابر سازمان ها دولتی ایران فراهم آمورد.در این مقاله پس از مطالعات مقدماتی و تکمیلی این سوأل مطرح شد تا چه میزان رسانه ایجمعی از نظر علمی در ارتقاء مسئولیت اجتماعی در سازمان ها دولتی ایران نقش دارند؟ پس ازمطالعه ادبیات و پیشینه مرتبط به پژوهش و مراجعه به آرا ء خبرگان عواملی که در رسانه های جمعیمی توانند در ارتقاء مسئولیت اجتماعی در سازمان ها دولتی موثر باشند به هشت شاخص طبقه بندیشده و از طریق توزیع پرسشنامه در جامعه مورد تجزیه و تحلیل و استنتاج قرارگرفت . نتایج تحقیقحاکی از آن است که رسانه های جمعی از نظر ع لمی قابلیت تأثیرگذاری مناسبی برارتقاء مسئولیتاجتماعی در سازمان ها دولتی ایران دارند ، اما در عمل و اجرا کمتر این مهم مورد توجه قرار میگیرد.

لینک کمکی