فایل ورد (word) مقاله تحليل وضعيت کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از استانداردهاي کتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تحليل وضعيت کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از استانداردهاي کتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تحليل وضعيت کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از استانداردهاي کتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تحليل وضعيت کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از استانداردهاي کتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تحليل وضعيت کتابخانه‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از استانداردهاي کتابخانه‌هاي دانشگاهي ايران :
تعداد صفحات :24

هدف: هدف پژوهشتعیین وضعیتکتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران به منظور یافتن انطباق یا فاصله با استانداردهاست. روش: جامعه مورد مطالعه کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، شامل یک کتابخانه مرکزی و نه کتابخانه دانشکده‌ای است. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوه پیمایشی ارزشیابی انجام شده است. اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با فرمول‌های پیشنهادی استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران مقایسه گردیدند. در تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS و آزمون مجذور کی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که کتابخانه‌های مرکزی، دندان‌پزشکی، داروسازی، پزشکی با بازه 79 تا 83 درصدی مطابقت با کل استاندار‌د‌ها در مجموع وضعیت بهتری نسبت به سایر کتابخانه‌ها داشتند. دانشکده‌های مدیریت و روان پزشکی در وضعیت متوسطی بودند. کتابخانه‌ بهداشت تنها با 49 درصداستاندارد‌ها مطابقت داشت. نتیجه‌گیری: در مجموع هیچ کتابخانه‌ای با استانداردها مطابقت کامل نداشت و کتابخانه‌ها عمدتاً در زمینه نیروی انسانی، بودجه و مواد کتابخانه‌ای دچار مشکل بودند.

لینک کمکی