فایل ورد (word) مقاله سنجش رابطه‌ي بين مقاومت در برابر تغيير و بهره‌وري کتابداران مطالعه‌موردي: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله سنجش رابطه‌ي بين مقاومت در برابر تغيير و بهره‌وري کتابداران مطالعه‌موردي: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله سنجش رابطه‌ي بين مقاومت در برابر تغيير و بهره‌وري کتابداران مطالعه‌موردي: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله سنجش رابطه‌ي بين مقاومت در برابر تغيير و بهره‌وري کتابداران مطالعه‌موردي: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله سنجش رابطه‌ي بين مقاومت در برابر تغيير و بهره‌وري کتابداران مطالعه‌موردي: واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران :
تعداد صفحات :24

هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه‌ی بین مقاومت در برابر تغییر و بهره‌وری کتابداران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران است. روش: توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری را 145 نفر از کتابداران در 44 کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران تشکیل می‌دهند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزارSPSS 22 استفاده شده است. تعداد 145 پرسشنامه در بین کتابخانه‌های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران توزیع شد که در نهایت 135 پرسشنامه دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: مولفه توانایی از ابعاد «بهره‌وری کتابداران» با میانگین6/3، از مولفه‌های دیگر بالاتر و انگیزش با میانگین 2/2، از مولفه‌های دیگر پایین‌تر است. همچنین سطح سازمانی با میانگین 9/2 بالاترین درصد مقاومت کتابداران در برابر تغییر و سطح فردی با میانگین 6/2 کمترین درصد مقاومت کتابداران در برابر تغییر را دارند. یافته‌ها نشان‌دهنده این مطلب است که در کتابخانه‌های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران سطح فردی و گروهی مقاومت در برابر تغییر کتابداران به سمت متوسط و سطح‌ سازمانی مقاومت در برابر تغییر کتابداران به سمت کمی بالاتر از حد متوسط گرایش دارد. نتیجه‌گیری: در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران توانایی کتابداران در سطح بالایی است ولی انگیزه کمی جهت افزایش بهره‌وری دارند. سطح بالای مقاومت سازمانی در مقابل تغییرات نشان‌‌دهنده عدم پذیرش تغییرات سازمانی از سوی کتابداران است. در­کل، یافته‌ها نشان‌ دادند که بین سطوح مقاومت در برابر تغییر و بهره‌وری کتابداران رابطه معنی‌دار و معکوس وجود دارد، در نتیجه با افزایش مقاومت کتابداران در برابر تغییرات، بهره‌وری آنها کم می‌شود و برعکس.

لینک کمکی