فایل ورد (word) مقاله ديدگاه کتابداران و دانشجويان تحصيلات تکميلي درباره معيارهاي ارزيابي کتاب‌هاي الکترونيکي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله ديدگاه کتابداران و دانشجويان تحصيلات تکميلي درباره معيارهاي ارزيابي کتاب‌هاي الکترونيکي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله ديدگاه کتابداران و دانشجويان تحصيلات تکميلي درباره معيارهاي ارزيابي کتاب‌هاي الکترونيکي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله ديدگاه کتابداران و دانشجويان تحصيلات تکميلي درباره معيارهاي ارزيابي کتاب‌هاي الکترونيکي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله ديدگاه کتابداران و دانشجويان تحصيلات تکميلي درباره معيارهاي ارزيابي کتاب‌هاي الکترونيکي مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران :
تعداد صفحات :17

هدف: هدف این پژوهش شناسایی دیدگاه کتابداران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نسبت به کتاب الکترونیکی است. روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش حاضر در بخش کاربران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و در بخش کتابداران، همه کتابداران شاغل در این واحد دانشگاهی است. با توجه به بزرگ‌بودن حجم جامعه پژوهش از روش نمونه‌گیری و به منظور تعیین تعداد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شده است. از مجموع 15000 دانشجوی تحصیلات تکمیلی 357 نفر و از تعداد 40 کتابدار تمامی کتابداران شاغل در این واحد دانشگاهی در این پژوهش شرکت کرده‌اند. داده های گردآوری‌شده با استفاده از پرسشنامه و نرم‌افزار اکسل توصیف، سپس برآوردهای آماری نظیر درصد فراوانی با استفاده از نرم‌افزار مذکور انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد، مهم‌ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه دانشجویانتحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران شامل قابلیت­های جستجوی محتوای کتاب با انتخاب 352 نفر (معادل 87/93 درصد)، جستجوی پیشرفته با انتخاب 351 نفر (معادل 61/93 درصد)، همچنین برخی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی کتاب الکترونیکی از دیدگاه کتابداران شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، قابلیت­های انطباق با تجهیزات کتابخانه با انتخاب 40 نفر (معادل 100 درصد)، علاقه کاربران نسبت به استفاده از کتاب­های الکترونیکی با انتخاب 40 نفر (معادل 100 درصد)، و اطلاعات کتابشناختی واضح به­منظور سازماندهی منابع با انتخاب 38 نفر (معادل 95 درصد)، است. نتیجه‌گیری: همه معیارهای کتاب‌های الکترونیکی در نظر گرفته شده، چه از نظر قابلیت جستجو و چه از نظر ساختاری از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دارای اهمیت بالایی هستند و جامعه مورد پژوهش نسبت به این­گونه کتاب­ها آشنایی دارند. همچنین، قابل مشاهده است که تمامی معیارها با انتخاب اکثریت جامعه مورد مطالعه (بیش از 75 درصد) مورد تایید هستند.

لینک کمکی