فایل ورد (word) مقاله وضعيت سواد اطلاعاتي دبيران دبيرستان‌هاي عادي و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله وضعيت سواد اطلاعاتي دبيران دبيرستان‌هاي عادي و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله وضعيت سواد اطلاعاتي دبيران دبيرستان‌هاي عادي و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله وضعيت سواد اطلاعاتي دبيران دبيرستان‌هاي عادي و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله وضعيت سواد اطلاعاتي دبيران دبيرستان‌هاي عادي و هوشمند مقطع دوم متوسطه شهر کاشان :
تعداد صفحات :21

هدف: هدف تحقیق، بررسی وضعیت استانداردهای سواد اطلاعاتی دبیران دبیرستان­های عادی و هوشمند است. روش: نوع پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران شهرکاشان به تعداد 511 نفر بودند که 112 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه 35 سؤالی بر حسب طیف پنج درجه­ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه مورد تأیید کارشناسان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ 89/0 برآورد شد. تحلیل داده­ها در سطح استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 18 صورت گرفت. یافته­ها: میانگین هر یک از مؤلفه­های سواد اطلاعاتی از میانگین فرضی بیشتر بود. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه توانایی ارزیابی نقادانه اطلاعات به میزان 23/4 بود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، میزان سواد اطلاعاتی معلمان مدارس عادی و هوشمند بالاتر از حد متوسط است و لازم است معلمان و دست­اندر­کاران امر آموزش به­عوامل مؤثر در افزایش سواد اطلاعاتی به­عنوان یک قابلیت اساسی توجه ویژه نمایند.

لینک کمکی