فایل ورد (word) سیالات پارسه

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد تعداد صفحات فایل : 67 کتاب مکانیک فایل ورد (word) سیالات پارسه مخصوص کنکور ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

فایل ورد (word) اثر شوري حاصل از كلريد سديم و مخلوط املاح بر غلظت پرولين و برخي شاخص هاي رشد گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار

 فایل ورد (word) اثر شوري حاصل از كلريد سديم و مخلوط املاح بر غلظت پرولين و برخي شاخص هاي رشد گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل ورد (word) اثر شوري حاصل از كلريد سديم و مخلوط املاح بر غلظت پرولين و برخي شاخص هاي رشد گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر شوري حاصل از كلريد سديم و مخلوط املاح بر غلظت پرولين و برخي شاخص هاي رشد گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) اثر شوري حاصل از كلريد سديم و مخلوط املاح بر غلظت پرولين و برخي شاخص هاي رشد گوجه فرنگي در همزيستي با قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي ايرانتعداد صفحات :12همزیستی گیاهان با قارچهای میكوریزی درشرایط شور، می تواند بر روی عملكرد و پارامترهای رشد گیاهان موثر باشد. در پژوهش حاضر اثر شوری حاصل از كلرید سدیم و مخلوط املاح بر غلظت پرولین برگ و برخی شاخصهای رشد گیاه گوجه فرنگی رقم اسپكتروم 882 درهمزیستی با دو گونه از قارچهای میكوریز آربوسكولار مورد بررسی قرار گرفت. طرح آزمایشی به صورت فاكتوریل با دو فاكتور، قارچ در سه سطح MO (بدون قارچ) ، Glomus interadices( Mi) و (Glomus mosseae) Mm و فاكتور شوری شامل هشت سطح با دو نوع تركیب شوری (چهار سطح شوری مخلوط املاح ( S1 تا S4) شامل نمكهای MgSO4, CaCl2, NaCl و Na2SO4 به ترتیب با نسبت 20:43:38:1 (W/V) و چهار سطح شوری كلرید سدیم ( S5 تا S8) در قالب طرح پایه بلوكهای كامل تصادفی اجرا شد. درهر دو نوع تركیب، سطوح شوری شامل 6.5, 4, 1.2 و 8 دسی زیمنس بر متر بودند. در این آزمایش از دو خزانه استفاده شد. تلقیح گیاهان با دو گونه قارچی به طور مجزا در خزانه دوم صورت گرفت. گیاهان شاهد (بدون میكوریز) در خزانه استریل كشت شدند. بعد از حدود یك ماه، گیاهان تلقیح شده را به گلدانهای حاوی چهار كیلوگرم ماسه استریل منتقل كرده و بعد از استقرار كامل دانهال ها تیمار شوری به تدریج آغاز شد. كل دوره رشد گیاه پنج ماه نیم بود. نتایج آنالیز آماری افزایش معنی دار در وزن خشك ساقه، سطح برگ، درصد كلنیزاسیون ریشه ، وزن میوه و غلظت پرولین در برگ گیاهان تلقیح شده در مقایسه با گیاهان شاهد (بدون میكوریز) را نشان داد (P<0.05). هر چند بین دو گونه قارچی از نظر عملكرد اختلاف معنی داری وجود نداشت ولی هر دو گونه قارچی (Mi و Mm) عملكرد را به ترتیب حدود 16% و 10% نسبت به شاهد افزایش دادند (P<0.05)، سطوح شوری برای تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار شد (P<0.001). وزن تر وخشك هوایی و ریشه ، ارتفاع گیاه، درصد كلنیزاسیون ریشه ، وزن میوه ، بین سطوح متناظر در دو نوع شوری اختلاف معنی داری نداشتند. در حالیكه غلظت پرولین در برگ در سطوح سوم و چهارم در شوری كلرید سدیم نسبت به مخلوط املاح افزایش معنی دار داشت (P<0.05). كلید واژه: پرولین، شوری، گوجه فرنگی، میكوریز آربوسكولار ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل

فایل ورد (word) تحليل سود آوري خطوط هوايي ايران با استفاده از رويکرد سيستم دايناميک

 فایل ورد (word) تحليل سود آوري خطوط هوايي ايران با استفاده از رويکرد سيستم دايناميک دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فایل ورد (word) تحليل سود آوري خطوط هوايي ايران با استفاده از رويکرد سيستم دايناميک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تحليل سود آوري خطوط هوايي ايران با استفاده از رويکرد سيستم دايناميک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد (word) تحليل سود آوري خطوط هوايي ايران با استفاده از رويکرد سيستم دايناميک : سال انتشار : 1396تعداد صفحات :21چکیده مقاله: صنعت حمل و نقل هوایی بخش بسیار مهمی از صنایع هوایی را در ایران تشکیل می دهد و تاثیرات قابل ملاحظه ایی را بر رشد اقتصادی، تسهیل مسافرت های عمومی و تجاری و مبادلات تجاری را فراهم می کند. همچنین این صنعت بشدت پویا می باشد. از این رو بررسی وضعیت این صنعت و شناخت دینامیزم های حاکم بر آن به ما کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری برای موفقیت این صنعت داشته باشیم. یکی از الزامات برنامه ریزی، پیش بینی درست از نیازها در آینده می باشد. رویکرد سیستم داینامیک بدلیل جامع نگر بودن و قابلیت شبیه سازی و همچنین اعتبار سنجی نتایج آن برای پیش بینی و تحلیل تقاضا مناسب می باشد. در این مقاله سعی کرده ایم تا با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک، تقاضا خطوط هوایی ایران را شبیه سازی کنیم. به عبارت دیگر با مدلسازی دینامیزم های خطوط هوایی و سپس اعتبارسنجی مدل به بررسی رفتار تقاضا تحت سناریوهای مختلف پرداخته ایم. ... برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنیددانلود این فایل