فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت و رابطه بين هوش اجتماعي و عملکرد شغلي مديران کتابخانه هاي آستان قدس رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت و رابطه بين هوش اجتماعي و عملکرد شغلي مديران کتابخانه هاي آستان قدس رضوي دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت و رابطه بين هوش اجتماعي و عملکرد شغلي مديران کتابخانه هاي آستان قدس رضوي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت و رابطه بين هوش اجتماعي و عملکرد شغلي مديران کتابخانه هاي آستان قدس رضوي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي وضعيت و رابطه بين هوش اجتماعي و عملکرد شغلي مديران کتابخانه هاي آستان قدس رضوي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :42

هدف: هدف پژوهش، بررسی وضعیت هوش اجتماعی و عملکرد شغلی (وظیفه‌ای و زمینه‌ای) مدیران کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی و وجود رابطه بین این دو متغیر است.روش‌شناسی: پژوهش از نوع کاربردی است و به‌روش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل100 مدیر شاغل در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی است. حجم نمونه با ‌استفاده از جدول مورگان و کجرسی و با ‌روش نمونه‌گیریِ تصادفیِ طبقه‌ای به تعداد 86 نفر انتخاب شد و پرسش‌نامه پژوهش بین آنها توزیع گردید که در نهایت تعداد 78 پرسش‌نامه بر‌گشت داده شد. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه استاندارد استفاده شده است: 1. پرسش‌نامه هوش اجتماعی 2. پرسش‌نامه عملکرد وظیفه‌ای ـ زمینه‌ای.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان‌داد وضعیت عملکرد شغلی مدیران کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی بالاتر از حد متوسط و وضعیت هوش اجتماعی آنان کمتر از حد متوسط است. مشخص شد بین هوش اجتماعی مدیران با عملکرد شغلی وظیفه‌ای آنان و نیز بین هوش اجتماعی با عملکرد زمینه‌ای آنان رابط معناداری وجود دارد، اما بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران (وظیفه‌ای و زمینه‌ای) رابط معناداری مشاهده نشد. همچنین بین متغیرهای جمعیت‌شناختی (تحصیلات، جنسیت، سابقه‌کار و نوع استخدام) و عملکرد شغلی مدیران نیز تفاوت معناداری وجود نداشت و هوش اجتماعی مدیران برحسب جنسیت متفاوت بود. نتیجه‌گیری: با تقویت مؤلفه‌های مختلف هوش اجتماعی مدیران، می‌توان ضمن ارتقای هوش اجتماعی آنان، زمینه بهبود و افزایش عملکرد شغلی آنها را نیز فراهم آورد.

لینک کمکی