فایل ورد (word) مقاله سنجش اثر سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه‎هاي عمومي بر شاخصهاي عملکرد کتابخانه‎اي مورد مطالعه، کتابخانه‎هاي عمومي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله سنجش اثر سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه‎هاي عمومي بر شاخصهاي عملکرد کتابخانه‎اي مورد مطالعه، کتابخانه‎هاي عمومي شهر تهران دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله سنجش اثر سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه‎هاي عمومي بر شاخصهاي عملکرد کتابخانه‎اي مورد مطالعه، کتابخانه‎هاي عمومي شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله سنجش اثر سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه‎هاي عمومي بر شاخصهاي عملکرد کتابخانه‎اي مورد مطالعه، کتابخانه‎هاي عمومي شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله سنجش اثر سواد اطلاعاتي کتابداران کتابخانه‎هاي عمومي بر شاخصهاي عملکرد کتابخانه‎اي مورد مطالعه، کتابخانه‎هاي عمومي شهر تهران :
تعداد صفحات :25

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی سنجش اثر سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‎های عمومی شهر تهران بر شاخصهای عملکرد کتابخانه‎ای‎(امانت، عضو و مراجعه) است. روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه عینی سواد اطلاعاتی است. این پرسشنامه‎ها در بین کتابداران 32 کتابخانه عمومی شهر تهران که به صورت تصادفی خوشه‎ای انتخاب شده بودند، توزیع شد. از بین 100 پرسشنامه که بین کتابداران کتابخانه‎های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‎های عمومی کشور در شهر تهران توزیع گردید، 86 پرسشنامه برگشت داده شد. همچنین، آمار 3 شاخص «امانت»، «عضو» و «مراجعه» مربوط به سال 1389 کتابخانه‎ها نیز استخراج گردید. برای تعیین اثر سواد‎اطلاعاتی بر این شاخصها، از فرمول ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‎ها: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد کتابداران شاغل در کتابخانه‎های عمومی شهر تهران در مهارت اول در سطح متوسط؛ در مهارتهای دوم، سوم و چهارم بالاتر از سطح متوسط و در مهارت پنجم از مهارتهای سواد اطلاعاتی در سطحی پایین‎تر از حد متوسط قرار دارند. در مجموع، با توجه به یافته‎های پژوهش می‎توان گفت سواد‎اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‎های عمومی شهر تهران بالاتر از سطح متوسط است. با وجود این، بین سواد‎اطلاعاتی کتابداران با شاخصهای عملکرد مورد نظر، همبستگی مشاهده نشد. اصالت/ارزش: در نوشته‎های چندی به میزان سواد اطلاعاتی کتابداران توجه شده است، اما به اینکه این سواد در ارائه خدمات کتابخانه‎ای چه تأثیری داشته توجهی نشده است. این مقاله اثری است که نشان می‎دهد بین سواد‎اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‎های عمومی شهر تهران و شاخصهای عملکرد کتابخانه‎ای آنها رابطه معنادار وجود ندارد. همزمان، نشان می‎دهد سطح مهارتهای سواد‎اطلاعاتی جامعه مورد بررسی در برخی موارد متوسط و در برخی موارد بالاتر از متوسط است.

لینک کمکی