فایل ورد (word) مقاله زنجيره خدمات تأمين مالي مبتني بر سرمايه: رويکرد مدلسازي نرم در مديريت (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی