فایل ورد (word) بررسي تطبيقي تشريفات دادرسي در حقوق ايران و ديوان بين المللي دادگستري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تطبيقي تشريفات دادرسي در حقوق ايران و ديوان بين المللي دادگستري صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تطبيقي تشريفات دادرسي در حقوق ايران و ديوان بين المللي دادگستري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی تطبیقی تشریفات دادرسی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

حقوق

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

دادرسی عادلانه، یکی از مسایل بنیادی برای حاکمیت قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛ زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بیدادگری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی را در پی خواهد داشت. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابط تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتار مطابق قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتار مخالف قانون و نقض حقوق بشر است. به عبارت دیگر، دادرسیِ عادلانه، محاکم شخص در پرتو قانون و با درنظرداشت احترام به حقوق شهروندی و زمینه ای برای ترویج حاکمیت قانون است. این حقوق، در قالب بعضی از تشریفات و آئین دادرسی، نظام مند شده اند. قوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطور كلی بعهده دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی كند كه همه محاكم قضایی از سه اصل سهــولت دسـترسی و سـرعت و دقـت در رسیدگی های قضایی برخوردار باشند. سعی قانونگذار اصولاً بر این است که این اصول و تشریفات در جهت عدالت و پایش حق باشد لیکن متأسفانه وقتی نزاع درمی گیرد هر یک از طرفین برای موفقیت و پیروزی و محکوم نشدن در ماهیت قواعد تشریفات  دادرسی و دستاویز قرار می دهند و برای رسیدن به حق مشروع خویش یا رسیدن به حقی ناروا، راه تقلب نسبت به تشریفات دادرسی پی می گیرند. گاهی فرد از تشریفات دادرسی سوء استفاده می کند و آن را ظالمانه به کار می گیرد. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال 1316 با نام «اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال 1379 معتبر است که تحت عنوان « قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در 529 ماده روز 21 فروردین 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می شود و حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند. ولی در هیچ یک از مواد قانون «تشریفات دادرسی» تعریف نشده است. همچنین هر چند اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه در موارد مختلف مبادرت به صدور نظریه نموده است اما در آن نظریات، تعریفی جامع از تشریفات دادرسی و مصادیق آن دیده نمی‌شود. اشاره قانونگذار به عدم رعایت تشریفات بدون آن که این تشریفات را معین نموده باشد ابهام برانگیز است و موجب اختلاف رویه در محاکم؛ همچنین موجب اختلاف در نظریه حقوقدانان گشته است.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

لینک کمکی