فایل ورد (word) پرسشنامه آزمون افسردگي زونگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پرسشنامه آزمون افسردگي زونگ صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پرسشنامه آزمون افسردگي زونگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه آزمون افسردگی زونگ

ابزار اندازه گیری افسردگی:

جهت اندازه گیری افسردگی هم از پرسشنامه افسردگی زونک استفاده شد.

ملاک های تشخیصی بالینی آزمون زونگ عبارت است از :

مقیاس تجدید نظر شده زونگ در مطالعات کلینیکی و بین فرهنگی ودر مطالعات شیوع افسردگی در جمعیت طبیعی بکار گرفته شده است . این مطالعات فرم هایی را فراهم نموده اند. از این مقیاس یک پرسشنامه وضعیت افسردگی که آن نیز یک مقیاس 20 ماده ای است ساخته شده است تا به عنوان یک وسیله نیمه سازمان یافته توسط مصاحبه گر برای رتبه بندی افسردگی استفاده شود

استفاده بالینی:

مقیاس افسردگی زونک را میتوان به آسانی در اندازه گیری شدت افسردگی بکار برد.

در سالهای اخیر محبوبیت این مقیاس بوسیله ی پرسشنامه بک کاهش یافته است .

تصحیح:

در موقع نمره گذاری با توجه به نوع سوال اگر مثبت باشد به هیچ گاه ,1 نمره و به بقیه به ترتیب 234نمره داده میشود ولی اگر سوال منفی بود برعکس به دائم یا تقریبا همیشه 1 نمره و به هیچ گاه 4 نمره داده میشود.حد اکثر نمره ممکن در این مقیاس 80=4*20 است . و نمره هر آزمودنی برابر مجموع نمرات یا کل ارزشهای بدست آمده از هریک  از سوالات است و میزان اضطراب هر پاسخگو برابر است با نمره خام یعنی نمره بدست آمده تقسیم بر 80 ضرب در 100

تفسیر:

با جمع بندی ومطالعه نتایج پرسشنامه افسردگی زونک به شرح زیر مورد تفسیرقرار میگیرد:

50/59 افسردگی خفیف
60/69 افسردگی متوسط
70/79 افسردگی شدید
80/به بالا افسردگی عمیق

لینک کمکی