فایل ورد (word) انصاف در دادرسي در دو نظام متفاوت حقوقي ايران و کامن لا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) انصاف در دادرسي در دو نظام متفاوت حقوقي ايران و کامن لا صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) انصاف در دادرسي در دو نظام متفاوت حقوقي ايران و کامن لا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: : انصاف در دادرسی در دو نظام متفاوت حقوقی ایران و کامن لا

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

حقوق

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

عدالت و انصاف همواره ، گمشده انسان ها بوده اند. از آغاز شكل گیری     اجتماع های انسانی، آدمی همیشه به زیستن در جامعه ای عادلانه می اندیشیده و از زمان تاسیس دولت و حكومت، پیوسته انتظار داشته حكومت ها در گسترش عدالت بكوشند و با مردم منصفانه رفتار نمایند، اگرچه هیچ گاه به آن عدالتی كه در اندیشه خود می پخته نرسیده است.

هر حكومتی مدعی دادگری و دادگستری بوده و از زمانی كه دیوان و محكمه ای زیر سایه حكومت ها تاسیس شد ، هدف غایی خود را رسیدن به عدالت می دانستند و از همین رو بر دادگاه ها نام عدالتخانه می نهادند. در ایران از بدو قانون گذاری همواره هدف از تاسیس قوه قضائیه و محاكم گسترش عدل بوده است.

اصل هفتاد و یكم متمم قانون اساسی مقرر می داشت : « دیوان عدالت عظمی و محاكم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند. » و اصل هفتاد و ششم آن قانون اعلام می داشت : « احكام صادره باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه كه بر طبق آنها حكم صادر شده است بوده . » .

بر این اساس محاكم مامور اجرای عدالت بودند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر گسترش عدل و احیای حقوق عامه تاكید شد و وظیفه قوه قضائیه به شمار رفت.

بند دوم اصل 156 در این خصوص بیان می كند :

« قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظائف زیر است :

1- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شكایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كند.

2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین .

4- كشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» .

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

لینک کمکی