فایل ورد (word) : انتخاب مدل برنامه جامع فناوري اطلاعات و بکارگيري آن در بخشي از اداره کل فناوري اطلاعات و ارتباطات کتابخانه ملي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) : انتخاب مدل برنامه جامع فناوري اطلاعات و بکارگيري آن در بخشي از اداره کل فناوري اطلاعات و ارتباطات کتابخانه ملي ايران صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) : انتخاب مدل برنامه جامع فناوري اطلاعات و بکارگيري آن در بخشي از اداره کل فناوري اطلاعات و ارتباطات کتابخانه ملي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: انتخاب مدل برنامه جامع فناوری اطلاعات

و بکارگیری آن در بخشی از اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات کتابخانه ملی ایران

  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مدیریت اجرایی

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

با وجود توسعه و رشد روز افزون فناوری های جدید، امروزه اهمیت و ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است، فناوری اطلاعات قادر است تا فرصتها و امکاناتی را ایجاد کند که ضمن پشتیبانی از اهداف و ماموریت سازمان ها آنان را  در انجام وظایف و بهبود خدمات خود یاری نماید.

بدیهی است یکی از عوامل کلیدی موفقیت در به کارگیری فناوری اطلاعات، داشتن یک جهت گیری، نگرش، طرح و برنامه مشخص در این زمینه  می باشد. طرح جامع فناوری اطلاعات قادر است با ارائه مدل و چارچوبی راهبردی جهت مدیریت موثر اطلاعات، از یک سو ماموریت و اهداف سازمان را پشتیبانی نماید و از سویی دیگر زیرساختی را فراهم کند تا امکان گردش، مبادله مناسب و موثر داده ها، تامین اشتراک منابع(داده ها، کاربردها و تجهیزات) و زمینه ای را برای همسویی با تحولات محیط و بهبود خدمات ایجاد نماید.

سازمان‌اسناد و كتابخانه‌ملی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌مؤسسه‌ای‌آموزشی‌، پژوهشی‌، علمی‌و خدماتی ‌است‌. و در این راستا رسالت کتابخانه ملی به شرح ذیل می باشد:

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

لینک کمکی