فایل ورد (word) : ارزيابي بيان ژنهاي ?-Red در سويه هاي E.coli, Vibrio Cholerae & Shigella dysentrieaeجهت بهينه شدن نو ترکيبي همسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) : ارزيابي بيان ژنهاي ?-Red در سويه هاي E.coli, Vibrio Cholerae & Shigella dysentrieaeجهت بهينه شدن نو ترکيبي همسان صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) : ارزيابي بيان ژنهاي ?-Red در سويه هاي E.coli, Vibrio Cholerae & Shigella dysentrieaeجهت بهينه شدن نو ترکيبي همسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی بیان ژنهای -Red در سویه های E.coli, Vibrio Cholerae

 & Shigella dysentrieaeجهت بهینه شدن نو ترکیبی همسان

  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

زیست شناسی گرایش: میکروبیولوژی

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

Escherichia coli که بطور اختصار E.coli نیز نامیده می‌شود، نوعی باسیل گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه‌است که بطور شایع در روده جانوران خونگرم وجود دارد. بیشتر سویه‌های E.coli، بی‌آزار هستند اما برخی از سروتیپ‌ها موجب مسمویت غذایی و اسهال می‌شوند(مرکز جهان[1]CDC). این سویه‌های بی‌آزار، بخشی از فلور عادی روده هستند. آن‌ها در تولید ویتامین K وB نقش دارند و از استقرار باکتری‌های بیماریزا در روده جلوگیری می‌کنند. این باکتری، 1/0% فلور روده را به خود اختصاص داده‌است. این باکتری از طریق مسیر مدفوعی-دهانی[2]‏ از یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شود.

 

E.coli نخستین جانداری بود که باروش‌های مهندسی ژنتیک مورد دستکاری ژنتیکی قرار گرفت. از E.coli برای کلونینگ[3]و بیان بسیاری از ژن‌ها و تولید محصولات نوترکیب استفاده شده‌است به عنوان مثال، با استفاده از مهندسی ژنتیک، دانشمندان توانسته‌اند از E.coli، انسولین تولید کنند. همچنین از E.coli‌ های تغییر یافته برای تولید واکسن و زیست پالایی نیز استفاده شده‌است (Comelis etal., 2000). از E.coli به عنوان یک ارگانیسم مدل در پژوهش‌های ژنتیکی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اولین بار پدیده هم یوغی(کانژوگاسیون)در آن دیده شد و هنوز هم در تحقیقات از آن استفاده می‌شود (Lederberg 1946) برای بررسی اثرات فاژ بر باکتری‌ها، اولین بار از E.coli استفاده شد.

Shigella  باسیل­های گرم منفی و غیر متحرکی هستند که قرابت نزدیکی باE.coli و Salmonella دارند. Shigella فقط در انسان و نخستی سانان بیماریزا است اما در سایر جانوران بیماریزا نیست.Shigella موجب اسهال خونی (دیسانتری) می شود. باکتری اولین بار توسط میکروب شناس ژاپنی به نام کیوشی شیگا در سال 1898 کشف شد. مطالعات فیلوژنتیکی نشان می دهد که شیگلا، زیرگونه ای از E.coli‌ است. پس از تهاجم به روده، باکتری در سلول های روده تکثیر پیدا می کند و موجب آسیب به بافت روده می­شود. باکتری‌های جنس Shigella عضوی از خانواده بزرگ باکتری‌های روده ای یعنی انتروباکتریاسه می باشند . این باکتری گرم منفی است که برخی گونه‌های آن مانندdysentrieae  Shigella باعث نوعی اسهال بنام شیگلوز می‌شوند Shigella به صورت باسیلهای گرم منفی هستند که فاقد اسپورو کپسول وبدون حرکت می‌باشد. این باکتریها هوازی و بی هوازی اختیاری اند. گلوکزرا تخمیرمی کنند اما لاکتوزرا نمی توانند تخمیر کنند.

 

Vibrio Cholerae نام باکتری مولد وبا است. گونه Vibrio Cholerae، از جنسVibrio  و از خانواده ویبریوناسه است.

Vibrio باکتری‌های گرم منفی و دارای تاژک هستند. معمولاً در آب دریاها و آب شیرین یافت می‌شود.. این جنس جزء خانواده ویبریوناسه است.

این جنس بیش از 60 گونه مختلف دارد که سه گونه آن بیماری‌زاتر از بقیه هستند:

خانواده ویبریوناسه شامل باسیل‌های گرم منفی، خمیده، متحرك و دارای یك تاژك قطبی هستند و بخاطر اكسیداز مثبت بودن، از خانواده انتروباكتریاسه متمایز می‌گردند. این ارگانیزم‌ها در آب دریا و سطحی یافت می‌شوند. مهمترین گونه این خانواده ویبریوكلرا است كه عامل بیماری اسهال وبائی پاندمیك و اپیدمیك محسوب می‌گردد. علامت اصلی بیماری وبا، اسهال و كم آبی شدید، توقف جریان خون كاهش ادرار بوده و مشخصه اصلی اسهال وبائی، مدفوع آب برنجی است.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

[1]CDC National Center

[2]Oral- Fecal

[3]Clonning

لینک کمکی