فایل ورد (word) : ارزيابي برخي مفاهيم و نظريه هاي تبيين کننده فضاي فرهنگي و اجتماعي ايران معاصر؛ اهتمامي در جهت ارائه مفاهيمي نو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) : ارزيابي برخي مفاهيم و نظريه هاي تبيين کننده فضاي فرهنگي و اجتماعي ايران معاصر؛ اهتمامي در جهت ارائه مفاهيمي نو صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) : ارزيابي برخي مفاهيم و نظريه هاي تبيين کننده فضاي فرهنگي و اجتماعي ايران معاصر؛ اهتمامي در جهت ارائه مفاهيمي نو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: : ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو

  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

علوم اجتماعی

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

پیش از رسیدن به مساله اصلی این پژوهش اجازه دهید به چند معضل روش شناسانه که در مسیر انجام این پژوهش واقع شده اند اشاره کنیم تا بتوان جنبه مساله زا بودن پرسش اصلی را بهتر نمایان کرد.آن گونه که پیش از این نیز اشاره شد ما به دنبال یافتن راهی برای کسب شناختی معتبر از فضای اجتماعی ایران معاصر بوده ایم تا به واسطه آن بتوانیم به فهم واقعیت آن چه که در تجربه زیست خود به صورت نوعی نابسامانی اجتماعی و ناهماهنگی فرهنگی احساس کرده ایم نایل آییم اما در این مسیر چالش های عمده ای فرا روی هر پژوهشگری قرار خواهد گرفت؛ اولین مشکل، فائق آمدن بر منازع به درازا کشیده شد تقدم وتاخرِ میان نظریه و مشاهده است. این مساله از آن جا برای ما موضوعیت پیدا  می کند که می خواهیم بدانیم آیا تنها راه فهم محیط پیرامون ـ آن گونه که برخی فیلسوفان علم ادعا کرده اند ـ استخراج پرسش از دل نظریه ها و سپس تلاش برای پاسخ دهی به این پرسش ها با استفاده از نظریات موجود است و یا این که شیوه های دیگری نیز وجود دارد که بتوان مستقیما و بدون واسط نظریه ها با خود واقعیت رو به رو شد؟

حد اعلای اهمیت موضوع زمانی پدیدار می شود که ما در کند وکاوهای خود به این نتیجه می رسیم که نظریه های جامعه شناسی به دلیل تکیه بر مفاهیم اجتماعی،گستره ای جهان شمول ندارند. ترکیب این دو قضیه ـ یعنی فرض نشات گرفتن پرسش از بطن نظریه از یک سو و همچنین جهان شمول نبودن نظریه های جامعه شناختی از سوی دیگر ـ به این معناست که چون غالب نظریه های اجتماعی موجود منطبق بر شرایط پیرامونی ما وضع نشده اند امکان زایش پرسش درباره این واقعیتهای جامعه ایرانی و آغازیدن اندیشه پیرامون آن ها را فراهم نمی سازند. اکنون سوال این جاست که چگونه می توان این انسداد در مسیر اندیشه را از بین برد؟

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

لینک کمکی