فایل ورد (word) ارائه روش ترکيبي فرا ابتکاري و تکنيک توليد ستون براي حل مساله زمانبندي جريان کارگاهي مختلط با در نظرگرفتن مجاز بودن بريدگي کارها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارائه روش ترکيبي فرا ابتکاري و تکنيک توليد ستون براي حل مساله زمانبندي جريان کارگاهي مختلط با در نظرگرفتن مجاز بودن بريدگي کارها صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارائه روش ترکيبي فرا ابتکاري و تکنيک توليد ستون براي حل مساله زمانبندي جريان کارگاهي مختلط با در نظرگرفتن مجاز بودن بريدگي کارها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: : ارائه روش ترکیبی فرا ابتکاری و تکنیک تولید ستون برای حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی مختلط با در نظرگرفتن مجاز بودن بریدگی کارها

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی اجتماعی

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

زمانبندی یکی از مهمترین مسائل در مدیریت تولید است. در حالت کلی مسائل زمانبندی در ساده ترین شکل خود نیز جزء مسائل سخت طبقه بندی می شوند و درجه سختی مسئله به محیط مسئله و مفروضات آن وابسته است. یکی از محیط هایی که انطباق بیشتری با مسائل دنیای واقعی دارد،  محیط جریان کارگاهی ترکیبی است. در اکثر مقالاتی که در این محیط نوشته شده است، فرضهای ساده ساز زیادی وجود دارد که فاصله بین تئوری و مسائل عملی را زیاد می کند. مسئله مورد بررسی در این پایان نامه، مسئله جریان کارگاهی دو مرحله ای با ماشین های موازی نامرتبط در مرحله اول و یك ماشین در مرحله دوم است که بریدگی كارها مجاز بوده و کارها برای پردازش به منابع اضافی دیگری علاوه بر ماشین ها نیاز دارند. هدف مورد بررسی مسئله، کمینه سازی زمان تکمیل برنامه زمانبندی می باشد. درحالت کلی مسئله زمانبندی جریان کارگاهی مختلط با فرضهای ساده ساز جزء مسائل پیچیده طبقه بندی شده و به همین دلیل زمان محاسباتی روش های حل قطعی بطور غیر معقولی بالا رفته، لذا ضروریست که از روش های فرا ابتکاری در حل آنها استفاده شود. از طرفی به دلیل مجاز بودن بریدگی کارها[1] و محدودیت منابع اضافی[2]، روش های فرا ابتکاری[3] به تنهایی قادر به حل مسئله نیستند و می بایست روش های فرا ابتکاری با تکنیک تولید ستون[4] ترکیب شوند و روش ترکیبی برای حل مسئله ارائه شود و پس از بدست آوردن جواب های حاصله از اجرای هر یک از روش های ترکیبی، نتایج بدست آمده بررسی و مقایسه می شوند و کارآمدترین و موثرترین روش انتخاب می شود.

مسئله جریان کارگاهی با ماشین های موازی (FSPM) جریان کارگاهی ترکیبی[5] نیز نامیده می شود . سیستم جریان کارگاهی ترکیبی از مجموعه ای شامل دو مرکز پردازش یا بیشتر تشکیل شده است . کار در چنین سیستمی ، از توالی چندین عملیات تشکیل شده است . همه کارها ، از همه مراحل عبور می کنند . در مرحله ی با ماشین های موازی ، کار می تواند روی هر یک از ماشین ها پردازش شود .

در سال های اخیر مسئله جریان کارگاهی با ماشین های موازی مورد توجه محققان قرار گرفته اشت . هر چند بیشتر مقالات در زمینه ، مسائل با ماشین های موتوری یکسان و بدون بریدگی کارها مورد بررسی قرار داده اند .

در این تحقیق ،محدودیت منابع نیز به مفروضات مسئله افزوده می شود و بریدگی کارها نیز مجاز می باشد . مسئله مورد بررسی، مسئله فلوشاپ دو مرحله ای می باشد که مرحله ی اول شامل ماشین های موازی غیر مرتبط و مرحله دوم شامل یک ماشین است و همه ماشین ها از لحظه صفر در دسترس می باشند.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

[1] Preemptive scheduling

[2] Resources constraints

[3] heuristics

[4] Column generation

[5] Hybrid flow shop

لینک کمکی