فایل ورد (word) : اثرات گل وبرگ پنيرك(Malva sylvestris l.)بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) : اثرات گل وبرگ پنيرك(Malva sylvestris l.)بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57 صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) : اثرات گل وبرگ پنيرك(Malva sylvestris l.)بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژادC-57  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: اثرات گل وبرگ پنیرك(Malva sylvestris l.)بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در  موش  نژادC-57

  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف زیست شناسی سلولی تکوینی

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

گامتوژنز یک فرایند بیولوژیکی پیچیده است که به دخالت محیط مخصوصا مواد شیمیایی حساس می­باشد. اثرات شیمیایی بر روی سلول های جنسی و بلوغ آنها می تواند باروری را مختل کند ، باعث ایجاد سرطان گردد ­­­­­­­و ممکن است اثراتی منفی بر روی رشد نسل ها داشته باشد. 2005)  Braydich-Stolle,).

اسپرماتوژنز فرایندی پیوسته است که در آن سلول های دودمانی اسپرماتوگونی از خلال لوله های منی­ساز عبور کرده و برای تبدیل شدن به اسپرماتوزوئید به ترتیب به اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت و اسپرماتید کروی و طویل شده تمایز می­یابد.از آنجایی که سلول های در حال تمایز تنها در جهت لومن حرکت می کنند و اجتماعات سلولی جدیددر فواصل تنظیم شده ای که حدود یک چهارم زمان لازم برای تبدیل شدن سلول های دودمانی به اسپرم می باشد ،وارد فرایند تمایز می شوند، بنابراین در هر مقطع عرضی لوله منی ساز 4 نسل از سلول های جنسی را می توان مشاهده کرد.سینتیک[1] تمایز سلول های جنسی به طور دقیق تنظیم می شود به طوری که مراحل مشابه تمایز اسپرماتوگونی ها ، اسپرماتوسیت ها ،اسپرماتیدهای کروی و اسپرماتید های قدیمی همواره با هم در ارتباط و پیوسته هستند(Meistrich etal., 2013)

سلول های زایا  به سلول هایی اطلاق می شود که برای بقای نسل به اسپرم یا تخمک تبدیل می شوند.در تمام جانوران و گیاهانی که به روش جنسی تولید مثل می کنند این سلول ها نقش مهمی را بر عهده دارند که همانا انتقال اطلاعات توارثی از نسلی به نسل بعد می باشدMcLaren,2003)) در موش ها سلول های زایا در ناحیه خلفی اپی بلاست و در محل تلاقی اکتودرم برون جنینی، اپی بلاست، خط اولیه و آلانتوئیس تشکیل می شوند.این ناحیه اپی بلاست مبدایی خلفی نامیده می شود زیرا نزدیک به اکتودرم برون جنینی و در ناحیه خلفی جنین واقع است)گیلبرت1390 ،2:626)

شکل گیری دودمان سلول جنسی موش توام با تغییر در تنظیم چرخه سلولی می باشد و Oct-4  که فاکتور نسخه برداری Pou است در این زمان به فراوانی بیان می شود McLaren,.2003)).در روز 5/6 تکوین جنینی ،BMP4 و BMP8b ترشح شده از اکتودرم برون جنینی به سلول های معینی در این ناحیه توانایی تولید سلول های زایا را می دهد. دسته ای از سلول ها که قادرند PGC را ایجاد نمایند Fragilis را بیان کنند)گیلبرت1390 ،2:627). Fragilis عضوی از خانواده ژنی القا کننده اینترفرون می باشد ، سایر اعضای این خانواده پیوستگی هموتایپی و تنظیم چرخه سلولی را نشان می دهندMcLaren.,2003))..fragilis  ژنی است که پروتئین خلال غشایی ویژه ای را رمز می کند. سلول های بیان کننده fragilis هم سلول های PGC و هم سلولهای سوماتیک را تشکیل می دهند. در مرکز این دسته سلولی گروه کوچکی متشکل از حدود 20 سلول وجود دارد که blimp1 و Stella را بیان می کند)گیلبرت1390 ،2:627) Stella اولین بار در حدود روز 2/7 پس از جفت گیری در ناحیه سلول های خوشه ای PGC در مرکز بیان fragilis  ظاهر می شود. به نظر می رسد بیان این ژن مختص سلول های جنسی باشد زیرا بیان آن در PGC هنگامی که در طول روده پسین و برآمدگی تناسلی حرکت می کنند ادامه می یابد McLaren.,2003)).در حالی که پروتئین Stella در وقایع تسهیم اولیه در گیر است blimp1 یک بازدارنده نسخه برداری عمومی است که ممکن است برای تخصصی شدن PGC ها ضروری باشد. سلول هایی که blimp را بیان می کنند تبدیل به سلول های زایا می شوند.PGC های پستانداران مستقیما از ناحیه خلفی خط اولیه به آندودرم مهاجرت می کنند . این سلول های بیان کننده Stella وارد لوله گوارش خلفی می شوند. این سلول ها با وجود حرکات فعالی که دارند نمی توانند تا روز نهم جنینی از لوله گوارش خارج شوند. در این روز ،PGC ها از لوله گوارش خارج می شوند اما هنوز به سمت ستیغ تناسلی مهاجرت نمی کنند. با این وجود PGC های مهاجرت کننده به سمت ستیغ تناسلی مشاهده می شوند. در روز 5/11 جنینی ،PGC ها وارد غدد جنسی در حال تکوین می شوند)گیلبرت1390 ،2:627). به نظر می رسد PGC های پستانداران با گسترش فیلوپودها روی سطح سلولی زیرین حرکت می کنند. همچنین این سلول ها قادر اند به لایه های سلولی نفوذ کرده و از طریق صفحات سلولی مهاجرت کنند. احتمال دارد فیبرونکتین سهم مهمی در مهاجرت PGC ها داشته باشد. چرا که سلول های جنسی فاقد گیرنده ی اینتگرین برای این پروتئین های ماده زمینه ای برون سلولی ، نمی توانند به غدد جنسی مهاجرت نمایند. شواهد آزمایشگاهی نشان می دهد که ستیغ های تناسلی جنین های موشی 5/10 روزه عامل پاراکرینی به نام Sdf1 ترشح می کنند تا این سلول ها را از مزانتر به غدد جنسی جلب نمایند.به نظر می رسد تکثیر PGC ها طی مهاجرت به وسیله عامل پاراکرین Fgf7 و عامل سلول بنیادی (SCF، همان عامل رشدی که برای تکثیر ملانوبلاست های مشتق از سلول های تاج عصبی ، سلول های بنیادی خون ساز و سلول های EG لازم است.)تحریک می کند. اضافه کردن این عامل های پاراکرین سبب تکثیر PGC می گردد، در حالی که مهار هر عامل باعث مرگ آپوپتوتیک PGC ها می شود.به محض اینكه PGC ها به ستیغ تناسلی جنین نر می رسند، به درون طناب های جنسی وارد می شوند.این سلول ها تا زمان بلوغ در آنجا می مانند.در زمان بلوغ طناب های جنسی توخالی می شوند تا لوله های منی ساز را تشكیل دهند.اپیتلیوم این لوله ها به سلول های سرتولی متمایز می شوند كه سلول های اسپرم در حال تكوین را تغذیه و محافظت می كند)گیلبرت1390 ،2:627)

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

[1] . Kinetic

لینک کمکی