فایل ورد (word) پرسشنامه جو عاطفي خانواده (هيل برن، 1964)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پرسشنامه جو عاطفي خانواده (هيل برن، 1964) صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پرسشنامه جو عاطفي خانواده (هيل برن، 1964)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن (1964): این پرسشنامه 16 سوال دارد و 8 متغیر فرعی محبت، نوازش، تأیید کردن، تجربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد و احساس امنیت را می سنجد که به صورت لیکرت 5 گزینه ای می باشد. ناهیدی (1390) روایی محتوایی آن را تأیید کردند (ناهیدی، 1390).

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری دارد

فرمت Word

پرسشنامه جو عاطفی خانواده (هیل برن، 1964)

هدف: ارزیابی جو عاطفی خانواده (محبت، نوازش، تایید کردن، تجربه های مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد، احساس امنیت)

دانش‌آموز عزیز: با سلام لطفاً هر یك از مواد این آزمون را بر اساس نوع رابطه‌ای كه پدر و مادرتان از گذشته تا حال با شما داشته‌اند در نظر بگیرد، ‌سپس پاسخ خود را با علامت ضربدر (×) در یكی از 5 ستون (خیلی كم، كم، در حد متوسط، زیاد و خیلی زیاد) مشخص كنید. از مشاركت شما در این آزمون متشكرم.

لینک کمکی