فایل ورد (word) اثر آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گيلان صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

گیاهان خانواده فاباسه با داشتن 17 تا 32 درصد پروتئین، نقش مهمی در تامین مواد پروتئینی و تولید کالری مورد نیاز انسان دارند. باقلا جزء گیاهان مقاوم به سرما به حساب می آید و این گیاه محصول فصل خنك است و تا 5-  سانتی گراد را تحمل می كند، گرمای زیاد باعث اختلالات جنینی باقلا می شود و ریزش گلها و كاهش تعداد بذر در غلاف را به همراه خواهد داشت. در كشت باقلا تعیین تراكم بهینه و الگوی مناسب كاشت، برای استفاده مطلوب از نهاده ها مانند زمین، آب، نور و مواد غذایی نقش مفید و موثری دارد و موجب افزایش كمی و كیفی محصول می شود (شورگشتی،1377). به نظر می رسد كه توجه به این موضوع مهم در نزدیك شدن به سقف پتانسیل تولیدی گیاه نقش مهم و موثری داشته باشد. با توجه به این موضوعات ضعف در اعمال مدیریت زراعی درست و استفاده نامناسب از نهاده های تولید و استفاده از تجهیزات نامناسب ، مقدار بذر برای كشت و در نتیجه تراكم نامناسب بوته در واحد سطح، نامناسب بودن روش های كنترل علف های هرزاز دیگر مشكلات به زراعی حبوبات است (باقری و همكاران،1385) به همین علت تراكم بوته و آرایش كاشت مناسب در افزایش عملكرد محصول نقش به سزایی داشته است. عملكرد یك گیاه زراعی تحت تاثیر چندین عامل و اثرات متقابل قرار می گیرد، این عوامل به طور كل شامل آب و هوا، خاك، گیاه وعوامل اجتماعی و اقتصادی می باشد. این عوامل از یك ناحیه به ناحیه دیگر و از یك سال به سال دیگر  و از هر فصل به فصل دیگر در هر سال بسیار متغیر بوده است و مسئول نوسانات عملكرد گیاهان زراعی از یك منطقه به منطقه دیگر می باشد (باقری و همكاران، 1385).

تراكم مطلوب به عوامل مختلفی بستگی دارد كه مهمترین آنها خصوصیات گیاه، طول دوره  رویش، زمان و روش كاشت، حاصلخیزی خاك، اندازه بوته، رطوبت در دسترس، تابش خورشیدی و الگوی كاشت و وضعیت علفهای هرز می باشد. در واقع تراكم بوته مطلوب تراكمی است كه در نتیجه آن كلیه عوامل محیطی آب و هوا و خاك به طور كامل مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال رقابت درون بوته ای و برون بوته ای در حداقل باشد تا حداكثر عملكرد ممكن با كیفیت مطلوب بدست آید و از طرف دیگر این تراكم باید فضای كافی را برای انجام عملیات داشت و برداشت فراهم و تامین نماید. آرایش بوته ها در داخل یك تراكم معین حائز اهمیت است (محمودی، 1384).

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

لینک کمکی