فایل ورد (word) : اثر تغذيه معدني فسفر و پتاسيم بر رشد و تثبيت زيستي نيتروژن در گياه سويا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرايط غرقابي در مرحله رويشي (گره¬بندي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) : اثر تغذيه معدني فسفر و پتاسيم بر رشد و تثبيت زيستي نيتروژن در گياه سويا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرايط غرقابي در مرحله رويشي (گره¬بندي) صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) : اثر تغذيه معدني فسفر و پتاسيم بر رشد و تثبيت زيستي نيتروژن در گياه سويا (Glycine max (L.) Merr) تحت شرايط غرقابي در مرحله رويشي (گره¬بندي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: : اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا

(Glycine max (L.) Merr) تحت شرایط غرقابی در مرحله رویشی (گره­بندی)

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مهندسی کشاورزی اکولوژیک

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

شواهد زیادی حکایت از پاسخ مناسب سویا به حاصل­خیزی خاک و مصرف بهینه کود دارد (حاتمی و همکاران، 1388). از طرفی ایجاد تنش غرقابی در محیط رشد گیاه به­دلیل کاهش هدایت ریشه­ای و بسته شدن روزنه­ها میزان دسترسی به عناصر غذایی کودی مثل نیتروژن و فسفر و پتاسیم را کاهش می­دهد زیرا با بسته شدن روزنه­ها نیرو محرکه اصلی آب و جذب غیرفعال آن متوقف شده و عدم جذب غیرفعال عناصر محلول در آب می­شود (پسر کلی، 1999). در این شرایط تخلیه اکسیژن محلول بسته به دما، فعالیت تنفسی گیاهان و میکروارگانیسم­ها و نیز فراوانی و تداوم اشباع بودن خاک منجر به کاهش یا عدم اکسیژن طی چند روز تا چند ساعت می­شود (گالشی و همکاران، 1388). آب گرفتگی طولانی مدت شرایط را برای افزایش میکروارگانیسم­های غیرهوازی مساعد می­کند و به­جای اکسیژن از گیرنده­های الکترون دیگری استفاده می­کنند. در نتیجه یون­های معدنی سمی و احیا شده مثل نیتریت (ازنیترات) و فروس (ازفریک) در خاک تجمع می­یابد (کافی و همکاران، 1388). تغییرات ایجاد شده در وضعیت الکتروشیمیایی خاک­های غرقاب نیز در جذب عناصر اختلال ایجاد می­کند و در این شرایط Fe3+ به Fe2+ و Mn4+به Mn2+، نیترات به نیتروژن و N2O احیا می­شود. در یک خاک غرقاب گاز­های متان و سولفید  هیدروژن آزاد می­گردد. در این شرایط ایجاد تنش تغذیه­ای در گیاهان غیرمقاوم اتفاق می­افتد و جذب کود­های مصرفی نیز کاهش می­یابد (پسر کلی، 1999). بدون شك تثبیت زیستی نیتروژن (BNF)[1] بهترین و مهم­ترین راهی است كه خاك به­طور طبیعی از نیتروژن سرشار می­شود. حداکثر نیتروژن تثبیت شده توسط سویا 237 کیلوگرم در هکتار در سال می­باشد. مقدار نیتروژن تثبیت زیستی شده توسط سویا متغییر بوده و به عوامل خاکی و محیطی، سویه باکتری مورد استفاده و رقم سویای کشت شده بستگی دارد (یادگاری و همکاران، 1383). گیاهان در تثبیت زیستی، به کمبود فسفر و پتاسیم و گوگرد حساس هستند. این

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

[1] Biological nitrogen fixation

لینک کمکی