فایل ورد (word) بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه 8 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه 8 شهر تهران صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه 8 شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

علوم تربیتی

گرایش : مدیریت آموزشی

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

آنچه که در این پژوهش مورد بررسی اساسی است سلامت سازمانی است کـــه متغیر مستقل مـــحسوب می گردد. ماتیو مایلز « سلامت سازمانی را دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر می داند » بنابراین تعریف مدارس به عنوان سازمانهایی که قشر عظیمی از دانش آموزان و مربیان را شامل می شوند دو وظیفه خطیر تعلیم و تربیت آینده سازان در ابعاد علمی، صنعتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را بر عهده دارند، باید بتوانند همواره با محیط و دگرگونی های آن در ارتباط بوده و همگام با این تغییرات در برنامه های خود تجدید نظر کرده و مناسب با این تحولات حرکت کنند. ماتیو مایلز (1965) سلامت سازمانی را به مجموعه ای از خصایص سازمانی نسبتاً پر دوام تعریف کرده و اشاره می کند به اینکه سازمان سالم نه تنها فقط در محیط خود پایدار می ماند بلکه در دراز مدت قادر است به اندازه کافی با محیط خود سازگار شود و توانایی های لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کند و گسترش دهد. مایلز برای تعریف و توضیح سلامت سازمانی از ده ویژگی مدد گرفته که این مفهوم پردازی چارچوب اکتشافی برای تفکر درباره سلامت سازمانی محسوب می شود البته کوشش های اولیه برای استفاده از آن در مدارس چندان موفقیت آمیز نبوده است. از این رو هوی و همکارانش (1996) با استفاده از تحلیل های نظری پارسونز و همکارانش (1953) و اتزیونی (1975)[1] و همچنین یافته های تحقیقاتی بروک اور و همکاران در زمینه اثربخشی مدرسه، مفهوم پردازی کردند و ابزار اندازه گیری جدیدی برای سلامت سازمانی مدرسه ارائه کردند که درسه سطح نهادی، اداری و فنی بیان می شود.

پارسونز (1976)[2] ضمن تأکید بر این سطوح معتقد است که همه نظام های اجتماعی باید برای استمرار فعالیت و رشد و پایداری خود، چهار مسئله ی اساسی زیر را حل نمایند:

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

[1] Etzioni

[2] Parsons

لینک کمکی