فایل ورد (word) : بررسي عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) : بررسي عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) : بررسي عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاوني هاي کشاورزي شهرستان گرمسار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی عوامل مؤثر بر توسعه باغات پسته در تعاونی های کشاورزی شهرستان گرمسار

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

ترویج آموزش کشاورزی

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

مهمترین هدف ایجاد تعاونی های تولید روستایی در کشور، پاسخگویی به نیاز روز افزون تولید غذا برای جمعیت در حال افزایش و رفع نیازهای کشاورزان در زمینه تولید محصولات است. کرمی (1380)، با وجود این هدف متعالی پیشروی تعاونی ها در اغلب تعاونی ها این  هدف تحقق پیدا نمی کند . این مساله دلایلی متفاوتی می تواند داشته باشد. جلیلی (1381)، دلایل اصلی پایین بودن عملکرد تعاونی های تولید را به ناکارآمدی سازوکارهای مدیریتی آن ها مربوط دانسته است. وی دلایل ناکامی و ناتوانی این شرکت ها در بعد مدیریتی و اجرایی را به طور عمده به بخش های زیر تقسیم بندی می نماید:

  1. فقدان روحیه کارآفرینی و نوگرایی در بین مدیران رده های میانی.
  2. عدم تقسیم سود و مازاد برگشتی و نبود قانون جامع و کارساز در توزیع ارزش افزوده.
  3. وجود نوعی سیاسی کاری در اداره تعاونی ها
  4. وابستگی رو به تزاید به مامورین دولتی و سلطه دولتی ها بر امور به نحوی که در باور اعضای این تشکل ها به نوعی دولتی به حساب آمده و اتکاء به دولت در تمام زمینه ها مشاهده شود
  5. فقر و بی سوادی مردم روستایی.

اغلب منابع مکتوب مدیریتی چهار وظیفه اساسی و مرتبط با هم شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل را از وظایف مدیران شرکت ها می دانند. نتیجه تحقیقات اخیر نشان می دهد که علی رغم تفاوت در اهداف و ماهیت شرکت های مختلف عمومی، تجاری، دولتی، غیردولتی و تعاونی، مشاغل مدیران این موسسات اغلب شبیه یکدیگر است. همه مدیران برای اداره واحد یا سازمان خود اقتداری رسمی دارند و موفقیت خود را از این اقتدار کسب می كنند. تمامی مدیران نقش های متقابل شخصی، اطلاعاتی و تصمیم گیری را به عنوان مجموعه سازمان یافته رفتارها تعریف و به کارمی گیرند (فیضی، 1381) .

كیمهی[1] (1996) ساختار تعاونی‏ روستایی را مهمترین عامل تعیین كننده میزان مشاركت اعضای آن در تصمیم های شرکت می‏داند. وی بیان می‏دارد كه به منظور درك رفتار اعضاء در تعاونی ابتدا باید ساختار این تعاونی ها را شناخت و برای این منظور تبیین و تحلیل نقش دولت در مورد این تعاونی ها می‏تواند توضیح دهنده باشد. بررسی های نادکارنی[2] (1990) در این خصوص نشان می‏دهد كه تعاونی های تولید روستایی در كشورهای مختلف به یکی از دو شیوه یا رهیافت متفاوت شامل رهیافت بالا به پایین[3] و رهیافت پایین به بالا[4] شكل‏ می گیرند كه از یك سو نشان دهنده اهداف دولت از تأسیس آن ها و از سوی دیگر، حدود دخالت دولت در امور آن ها است. مطالعه دیگری بر روی تعاونی های ایجاد شده در کشورهای صحرای آفریقا، بیان می‏كند كه این ساختارها عموما” تولید كنندگان خرده‏پا را به دلیل فقدان سازوکار مناسب تصمیم گیری مشاركتی فراموش کرده و از دخالت دادن آنان در شکل گیری، هدایت و بهره مندی از منابع اجتناب می کنند (Nindi, 1993) که البته در این صورت تعاونی قادر نخواهد بود تغییری در جهت بهبود شرایط زندگی روستاییان به ویژه تهیدستان به وجود آورد (Verhangen, 1984). مطالعه كشولایزا و گیلو[5]  )1993 ( در کشور تانزانیا نیز نتایج مشابه ای را نشان می دهد. این مطالعه علت عدم موفقیت تعاونی‏های روستایی در این كشور را یك طرفه بودن سیاست تأسیس این تعاونی ها بر اساس رهیافت از بالا به پائین و عدم مشاركت روستاییان در اتخاذ این سیاست ها دانسته و برای رفع این مشکل، تجدید نظر در ساختار تعاونی های روستایی را با هدف توسعه مردم سالاری و مشارکت بیشتر اعضاء در مدیریت این تعاونی ها ضروری می‏داند. شاه[6] (1990) و کیسلو[7] (1993) معتقدند، بررسی تعاونی های روستایی را نمی توان به یک یا تعدادی از ابعاد آن ها منحصر دانست و برای درک کاملی از ساختارها و کارکردهای آن ها به ویژه عملكرد آن ها در شرایط واقعی باید حداقل پنج زیر نظام شامل: زیر نظام دولتی، زیر نظام مدیریتی، زیر نظام حمایتی، محیط رقابتی و محیط ارتباطی مورد ارزیابی قرار گیرد. مطالعات مختلف حاکی از این است که در حال حاضر، نظام تعاون در کشاورزی از برجسته ترین نظام های بهره برداری است. این موضوع با نتایج مطالعاتی جهانی در خصوص نظام های بهره برداری تطابق دارد (عبدالهی، 1377).

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

[1] . Kimhi

[2] . Nadkarni

[3] . top- Down approach

[4] . Down-top approach

[5] . Kashuliza and Ngailo

[6] . Shah

[7] . Kislev

لینک کمکی