فایل ورد (word) : بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) : بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) : بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: : بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت

دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد گرمسار

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مدیریت آموزشی

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

مطالعات بسیاری در خصوص بی هویتی قشر عظیمی از جوانان انجام شده است . در مطالعه روی جوانان کشور آمریکا نشان داد در بسیاری از دانشگاه های آمریکا جوانان دچار بی هویتی، بی حجابی، بزهکاری، و اعتیاد شده اند و نیمی از جامعه مورد مطالعه دچار فقر هویت هستند. بحران هویت جوانان اکثر جوامع توسعه یافته را فراگرفته است.( اریکسون، 1966).

رشد صنعتی، آزادیهای بیش از حد، واندیشه های مدرن نتوانسته است در شکل گیری هویت مناسب جوانان کمک نماید. بی اعتقادی جوانان به اصول اخلاقی و چهارچوبهای رفتاری در میان خانواده ها، احترام متقابل پدر و مادر و همچنین احترام به معلم و استاد، رعایت نظم و انظباط اداری بیش از بیش، اندیشمندان علوم اجتماعی را نگران کرده است (ضیاء ، 1384).

بی هویتی یا تزلزل هویت فرهنگی کنونی ما، که منجر به از خود بیگانگی و بی تفاوتی به سرنوشت خود بویژه در میان نسل جوان تحصیل کرده که آینده سازان کشور وجهان می باشند، باعث دل نگرانی های بسیاری از مسئولین شده است. یکی دیگر از دل نگرانیها گسست نسل هاست . دورشدن تدریجی دو یا سه نسل از یکدیگر از حیث جغرافیایی، عاطفی ، فکری و ارزشی ، وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که اصطلاحاً گست نسل ها نامیده می شود. در این وضعیت غالباً نوجوانان می کوشند تا آخرین پیوندهای وابستگی خود را از والدین یا نسل بالغ جدا کنند و اغلب در این راه به گردن کشی و طغیانگری می پردازند.(شرفی،1380)

تاخت و تاز استعمارگران خصوصاً غربی و آمریکایی زبان و قلم غرب زده و شرق زده آگاهانه یاناآگاهانه در کتابهای درسی و حتی بعضی اساتید باعث شده تا از بسیاری از دانش بومی ، سنت ها و فرهنگهای ایرانی، واسلامی غافل شده(ملک شاهی،1387)اساسی ترین تکلیف در زندگی، از نوزادی وکودکی تانوجوانی وبزرگسالی، آگاهی وپذیرش خودمی باشد. به این معناکه فرد در تلاش است تا احساسی از هویت خود کسب نموده وکیستی خودرا در یابد. هیون[1] (1994) به عنوان فردی که در توسعه دانش بشری از مفهوم هویت نقش بسزایی داشته است ، هویت را بصورت یک احساس نسبتاً پایدار از بیگانگی خود تعریف می کند ، یعنی علی رغم تغییر رفتارها، افکار و احساسات ، برداشت یک فرد ازخود همواره مشابه است .

برخی از محققین، مدرسه را به عنوا ن نهاد اصلی شکل گیری هویت معرفی کرده اند .نقش مدرسه را در ساختن هویت های اجتماعی وفرهنگی بسیار موثر می داند چون نوجوانان بخش اعظم وقت خود رادر محیط مدرسه می گذرانند عوامل مختلفی از جمله معلم، مدیر، دوستان، برنامه درسی ، مربی می تواند به طور جدی در شکل گیری انواع هویت جوانان تأثیر گذارد ( اریکسون ،1966به نقل ازجعفری نورآبادی )

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

[1] Hione

لینک کمکی