فایل ورد (word) ارايه نرخ تعر فه بار و مسافر در راه آهن ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارايه نرخ تعر فه بار و مسافر در راه آهن ايران صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارايه نرخ تعر فه بار و مسافر در راه آهن ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

دانلود پروپوزال آماده: ارایه نرخ تعر فه بار و مسافر در راه آهن ایران

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

1- بیان مسأله:

چنانچه ملاحظه می شود حمل و نقل ریلی از لحاظ مصرف سوخت، آلودگی محیط زیست، ایمنی و بسیاری از پارامتر های دیگر از سایر روش های حمل و نقل برتر است، به همین علت بررسی بر روی تقاضا و عوامل مؤثر بر روی آن می تواند از اهمیت  بالایی برخوردار باشد. اگر راه آهن جمهوری اسلامی ایران اطلاع  کامل از تأثیر هریک از عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات نهایی ریلی وکشش آنها و همچنین عوامل موثر بر نرخ تعرفه داشته باشد، زمینه های مناسب تری را برای تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه عرضه زیر بنا و همچنین تعیین مناسب قیمت دسترسی در اختیار خواهد داشت.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

3- پیشینه تحقیق:

4- اهداف تحقیق:

..

5- فرضیه ‏های تحقیق:

..

6- مدل تحقیق

..

7- سوالات تحقیق:

..

8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

..

9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

10- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):

ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

..

ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :

..

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

..

ز- ابزار تحقیق:

..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

..

منابع :

..

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، نمونه فرم تکمیل شده و پر شده پروپوزال آماده روانشناسی، کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی

لینک کمکی