فایل ورد (word) اثر واسطه عملکرد مالي و نوآوري بر رابطه بين مسيوليت اجتماعي و ساختار مالکيت (مورد مطالعه: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر واسطه عملکرد مالي و نوآوري بر رابطه بين مسيوليت اجتماعي و ساختار مالکيت (مورد مطالعه: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر واسطه عملکرد مالي و نوآوري بر رابطه بين مسيوليت اجتماعي و ساختار مالکيت (مورد مطالعه: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر واسطه عملکرد مالي و نوآوري بر رابطه بين مسيوليت اجتماعي و ساختار مالکيت (مورد مطالعه: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر واسطه عملکرد مالي و نوآوري بر رابطه بين مسيوليت اجتماعي و ساختار مالکيت (مورد مطالعه: شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

توسعه فزاینده رقابت بین شرکت های امروزی باعث شده است تا انها برای بقا تنها به سود و منافع سازمانی خود بیندیشند و به حقوق افراد جامعه در راستای مسیولیت اجتماعیشان بواسطه هزینه بر بودن انها توجه زیادی نداشته باشند. اما تجربه نشان داده است که مسیولیت اجتماعی شرکت که به عنوان پاسخگو بودن در برابر نیازهای جامعه در نظر گرفته میشود، هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند است. از طرف دیگر مطالعات زیادی نشان داده اند که ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت، به عنوان دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت ها با مسیولیت اجتماعی شرکتها مرتبط هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر مسیولیت اجتماعی بر ساختار مالکیت با توجه به اثر میانجی گری عملکرد مالی و نو آوری می باشد. این× پژوهش×از×لحاظ×هدف×کاربردی×و×از×نظر×روش×توصیفی ×-پیمایشی×بوده و×جامعه آماری ان شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران در بین سالهای 1385)؛(1394 با روش نمونه گیری سیستماتیک برای انتخاب نمونه می باشد.در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد با 43 پرسش استفاده شده که×پایایی×آن×با×ضریب×آلفای×کرونباخ ×تایید×شده است. برای برسی نرمال بودن داده ها از روش ازمون K.S و جهت×تحلیل×داده×ها×از روش مدلسازی×معادلات×ساختاری با نرم×افزار ×LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسیولیت پذیری اجتماعی بر ساختار مالکیت شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد و عملکرد مالی و نواوری بر تاثیر بین مسیولیت پذیری اجتماعی بر ساختار مالکیت نقش میانجی را ایفا میکند.

لینک کمکی