فایل ورد (word) ارزش شرکت، جريان نقد، مسيوليت پذيري اجتماعي و کارايي سرمايه گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزش شرکت، جريان نقد، مسيوليت پذيري اجتماعي و کارايي سرمايه گذاري دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزش شرکت، جريان نقد، مسيوليت پذيري اجتماعي و کارايي سرمايه گذاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزش شرکت، جريان نقد، مسيوليت پذيري اجتماعي و کارايي سرمايه گذاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزش شرکت، جريان نقد، مسيوليت پذيري اجتماعي و کارايي سرمايه گذاري :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم در جهت حل مسایل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه ی سرمایه گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسیلهی توسعه ی سرمایه گذاری، افزایش کاراییسرمایه گذاری نیز از جمله مسایل با اهمیت است. این پژوهش درصدد بررسی تاثیر ارزش، جریان نقد و مسیولیت پذیری اجتماعی بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در واقع مسیولیت پذیری اجتماعی متغیر تعدیلی دررابطه ی بین متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش محسوب می شود. به این منظور اطلاعات مربوط به 85 شرکت فعال در بورس طی سالهای 1391 تا 1395 جمع آوری و بااستفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره وداده های تابلویی میباشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمونهای آماری میتوان گفت که بین ارزش شرکت و کارایی سرمایه گذاری رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مسیولیت پذیری اجتماعی رابطه ی بین ارزش شرکت با کارایی سرمایه گذاری و نیز جریان نقد با کارایی سرمایه گذاری را تعدیل میکند. شرکت هایی که به لحاظ عملکردهای اجتماعی و مسیولیت پذیری اجتماعی قوی عمل کرده باشند، احتمال مدیریت کردن درآمدها توسط مدیریت کاهش یافته و ترس از دست رفتن سود نیز کاهش مییابد. همچنین با افزایش ارزش شرکتها امکان شرکت در طرحهایی با ارزش فعلی خالص مثبت بیشتری را دارند و این امر در افزایش کارایی موثر میباشد

لینک کمکی