فایل ورد (word) ارزيابي عوامل کيفيت تجربي مشتريان از طريق اعتماد و يادگيري براي کسب وفاداري تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي عوامل کيفيت تجربي مشتريان از طريق اعتماد و يادگيري براي کسب وفاداري تجربي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي عوامل کيفيت تجربي مشتريان از طريق اعتماد و يادگيري براي کسب وفاداري تجربي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي عوامل کيفيت تجربي مشتريان از طريق اعتماد و يادگيري براي کسب وفاداري تجربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي عوامل کيفيت تجربي مشتريان از طريق اعتماد و يادگيري براي کسب وفاداري تجربي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت ، اقتصاد و حسابداري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

امروز خدمات از سوی شرکت های رقیب روزبه روز به یکدیگر شبیه تر میشوند و دیگر به سختی می توان مشتری را با ارایه خدمتی کاملا بدیع در بلندمدت شگفت زده کرد، زیرا نوآورانه ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می گردند. از این رو نیازمند بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری هستیم.بنابراین هدف از تحقیق پیش رو شناسایی عوامل افزایش وفاداری مشتریان شرکت سامسونگ کرج میباشد.تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی پیمایشی است و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری اقدام به بررسی میزان تاثیر عوامل شناسایی شده بر وفاداری مشتری میباشد . ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی پرسشنامه تحقیق حاضر با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که به میزان 0/936 بوده است.. نتایج تحقیق حاضر تاثیر مثبت و معناداری بین کیفیت تعاملی، محیطی، بهره وری، دسترسی بر کیفیت تجربی و تخصص، رفتار، نگرش بر تعاملی و تمیزی، موقعیت، طراحی بر محیطی و زمان انتظار، عوامل اجتماعی بر بهره وری و مقصد، اطلاعات، سهولت بر دسترسی و کیفیت تجربی بر ارزش درک شده، و عدالت بر رابطه کیفیت تجربی و وفاداری تجربی و تاثیر غیر معناداری اعتماد، یادگیری بر کیفیت تجربی، کیفیت تجربی بر مدافعه، شور، عدالت و شور، عدالت بر رابطه درک رضایتمندی، وفاداری تجربی را نشان می دهد. با توجه به رقابت شدید شرکت های لوازم خانگی برای کسب سود بیشتر بر آن شدیم که در این مقاله بر اساس اطلاعاتی که ارایه شده است به سطح بالایی از وفاداری تجربی در مشتری دست پیدا کنیم.

لینک کمکی