فایل ورد (word) رابطه بين اخلاق حرفه اي و سازماني با روحيه مسيوليت پذيري اجتماعي در بين دبيران مدارس متوسطه دوم استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بين اخلاق حرفه اي و سازماني با روحيه مسيوليت پذيري اجتماعي در بين دبيران مدارس متوسطه دوم استان کردستان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بين اخلاق حرفه اي و سازماني با روحيه مسيوليت پذيري اجتماعي در بين دبيران مدارس متوسطه دوم استان کردستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بين اخلاق حرفه اي و سازماني با روحيه مسيوليت پذيري اجتماعي در بين دبيران مدارس متوسطه دوم استان کردستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بين اخلاق حرفه اي و سازماني با روحيه مسيوليت پذيري اجتماعي در بين دبيران مدارس متوسطه دوم استان کردستان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت راهبردي و کاربردي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای واخلاق سازمانی با مسوولیت پذیری اجتماعی در بین دبیران مدارس متوسطه دوم استان کردستان بود. روش پژوهش، از نوع کمی و توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، کلیه دبیران دبیرستانهای دوره دوم متوسطه استان کردستان بود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و تعیین نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده و نمونه آماری با حجم 341 نفر براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه اخلاق حرفه ای و سازمانی با مسوولیت پذیری اجتماعی مثبت و معنی دار بود. همچنین رابطه اخلاق حرفه ای با اخلاق سازمانی مثبت و معنی دار بود. از روش بیشینه احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با داده های گردآوری شده استفاده شد. در این پژوهش از روش تحلیل کانونی به این دلیل که متغیر وابسته دارای بیش از یک زیر مولفه است استفاده شد. شاخصهای برازش در حد مطلوبی قرار داشتند، نتایج نشان داد مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده های گردآوری شده دارد.

لینک کمکی