فایل ورد (word) رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري سازماني در بيمارستان نبي اکرم اشنويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري سازماني در بيمارستان نبي اکرم اشنويه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري سازماني در بيمارستان نبي اکرم اشنويه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري سازماني در بيمارستان نبي اکرم اشنويه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري سازماني در بيمارستان نبي اکرم اشنويه :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش ملي مديريت راهبردي و کاربردي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف: بررسی رابطه بین عدالت و سازگاری سازمانی در بیمارستان نبی اکرم اشنویه بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بوده و به شیوه میدانی انجام شد. جامعه شامل تمامی پرسنل شاغل در بیمارستان نبی اکرم شهرستان اشنویه به تعداد 94 نفر بود که با توجه به تعداد محدود جامعه آماری تمامی پرسنل به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامه سازگاری سازمانی دنیسون (2000) استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی با سازگاری سازمانی در بیمارستان نبی اکرم اشنویه با ضریب همبستگی 392/0 ، بین عدالت توزیعی با سازگاری سازمانی با ضریب همبستگی 353/0 ، بین عدالت رویه ای با سازگاری سازمانی با ضریب همبستگی 622/0 ، بین عدالت تعاملی با سازگاری سازمانی با ضریب همبستگی 412/0 رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم عدالت سازمانی در دستیابی اهداف سازمانی، سازمان های امروزی برای بقای خود در دنیای رقابتی امروز، بایستی برای نقش عدالت سازمانی در سازگاری سازمانی اهمیت بسزایی قایل شوند. چرا که مدیران با استفاده از ایجاد عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی ، کارکنانی توانمند، دارای بهره وری بالا و متعهد و با انگیزه را پرورش می دهند.

لینک کمکی