فایل ورد (word) بزرسي سطح استانداردهاي سازماني در مدارس متوسطه شهرستان بم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بزرسي سطح استانداردهاي سازماني در مدارس متوسطه شهرستان بم دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بزرسي سطح استانداردهاي سازماني در مدارس متوسطه شهرستان بم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بزرسي سطح استانداردهاي سازماني در مدارس متوسطه شهرستان بم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بزرسي سطح استانداردهاي سازماني در مدارس متوسطه شهرستان بم :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق بررسی سطح استانداردهای سازمانی در مدارس متوسطه شهرستان بم است. روش تحقیق، توصیفی است که به شیوه میدانی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان مدارس متوسطه نظری دولتی شهر بم بودند که جمعیت آنها 501 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 نفر مشخص گردید. همچنین روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد انجمن مدارس وکالج های جنوبی (2002) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدارس متوسطه نظری دولتی شهرستان بم از نظر 13 مولفه مورد بررسی فقط در ابعاد خدمات مربوط به کتابخانه و تسهیلات، وضعیت مطلوبی دارد و در 11 بعد دیگریعنی بهبود مستمر مدرسه، باورها و ماموریت ها، مدیریت و امور مالی، رهبری، منابع انسانی، خدمات حمایتی یادگیری، ارتباطات و روابط با جامعه، طراحی آموزشی، برنامه آموزشی، شهروندی و رفتار خوب و ارزیابی نمره ای در سطح کمتر از متوسط بدست آمد. این شرایط لزوم توجه، بازنگری و اقدامات در خور را در این زمینه نمایان می کند.

لینک کمکی