فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد خرم آباد) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد خرم آباد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد خرم آباد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي در بين دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد واحد خرم آباد) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد واحدخرم آباد انجام شده است . روش این مطالعه، میدانی و پیمایشی بوده و واحد تحلیل فرد بوده است. حجم گروه نمونه 384نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گرد اوری اطلاعات از پرسشنامه ای با سوالات بازو بسته79 سوالی استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان داد که بین مسیولیت پذیری اجتماعی و مشارکت سیاسی رابطه مستقیممعنا داری وجود دارد (p=0/000). همچنین بین مشارکت اجتماعی و مشارکت سیاسی نیز رابطه مستقیم معناداری بهدست آمد (p=0/0000). نتیجه کلی تحقیق آن است که، تقویت سرمایه اجتماعی می تواند به مشارکت سیاسی و مسیولیتپذیری دانشجویان در این زمینه منجر شود.

لینک کمکی