فایل ورد (word) مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده در نوجوانان وابسته به آمفتامين و عادي در شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده در نوجوانان وابسته به آمفتامين و عادي در شهر کرمان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده در نوجوانان وابسته به آمفتامين و عادي در شهر کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده در نوجوانان وابسته به آمفتامين و عادي در شهر کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه حمايت اجتماعي ادراک شده در نوجوانان وابسته به آمفتامين و عادي در شهر کرمان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده در نوجوانان وابسته به آمفتامین و عادی بود. روشپژوهش علی –مقایسه ای (مورد - شاهدی) بود. جامعه آماری پژوهش نوجوانان وابسته به آمفتامین مراجعه کنندهبه مراکز درمان سرپایی در شهر کرمان بودند، که نمونه ای به حجم 140 نفر (70 نفر وابسته به آمفتامین به روشنمونه گیری در دسترس و 70 نفر فرد بهنجار به روش در دسترس) پس از همتاسازی از نظر سن و تحصیلات انتخابشدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات باآزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) صورت گرفته که برای این منظور از نرم افزار آماری SPSS بهرهگرفته شد. نتایج نشان داد حمایت اجتماعی خانوداه و کل در افراد عادی بیشتر از افراد وابسته به آمفتامین است.در نتیجه قابل اذعان است که عدم حمایت اجتماعی ادراک شده از عوامل خطرزا برای مصرف مواد در نوجوانانمحسوب می شود و نیازمند برنامه های برای تعدیل و آموزش صحیح این متغیرها می باشند.

لینک کمکی