فایل ورد (word) واکاوي افراط گري ديني و نقش تعليم و تربيت اسلامي در مهار آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) واکاوي افراط گري ديني و نقش تعليم و تربيت اسلامي در مهار آن دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) واکاوي افراط گري ديني و نقش تعليم و تربيت اسلامي در مهار آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) واکاوي افراط گري ديني و نقش تعليم و تربيت اسلامي در مهار آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) واکاوي افراط گري ديني و نقش تعليم و تربيت اسلامي در مهار آن :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش فایل ورد (word) واکاوي افراط گري ديني و نقش تعليم و تربيت اسلامي در مهار آن میباشد. از نظرفلسفه و پارادایم حاکم بر پژوهش جزء پژوهش های کیفی و در پارادایم سازنده گرایی- تفسیری قرار داد.روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی (کتابخانه ای) است. جامعه ی آماری پژوهش شاملپژوهش ها و اسناد موجود مرتبط در سایت های علمی میباشد. نمونه آماری تا رسیدن به اشباع نظری واستخراج مقوله های افراط گرایی دینی ادامه یافته است. ابزار پژوهش شامل تمامی اسناد و مدارکی است کهدر رابطه با افراطگرایی دینی و شیوه استفاده از آموزش های دینی در شکل گیری افراط گرایی وجود دارد.(از طریق فیش برداری)، می باشد. روش تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر تحلیل مضمون است. در اینروش از طریق تحلیل متون موردنظر به صورت استقرایی، مولفه های تربیت مطلوب به منظور مهار افراط گراییدینی تدوین گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه های افراط گرایی دینی عبارتند از: اعمالخشونت علیه مخالفان یا دگراندیشان،کافر پنداشتن مخالفان، شرکت در بحث های افراط گرایانه و ترورشخصیت، ایجاد رعب و وحشت در جامعه با ترور افراد، بمب گذاری و حمله به اماکن عمومی، ایجادمحدودیت در جامعه بدون درنظرگرفتن شرایط عمومی و حدود دین همچنین مولفه های تعلیم و تربیتمطلوب در مهار افراط گرایی عبارتند از: تعلیم و تربیت صحیح کودکان از ابتدا و قراردادن آنها در مسیردرست دین، آموزش آموزه های اسلامی و روش تساهل در تسامح در سیره ی ایمه، آشنایی با تعالیم عرفانیو مثبت اندیشی و محبت به غیر، برجسته کردن حوادث تلخ تاریخی که در اثر افراط گرایی اتفاق افتاده است،عدم سختگیری حکومت های اسلامی در احکام دینی، گرایش کشورهای اسلامی به مولفه هایی چونوحدت، عشق، نوع دوستی، ایجاد تمایل در نسل جوان برای مطالعه در زمینه های مختلف و شناختهمه جانبه نسبت به دین و سیاست.

لینک کمکی