فایل ورد (word) اثر جيبرليک اسيد بر پيشرس کردن سوخ گل نرگس شيرازNarcissus tazetta L.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر جيبرليک اسيد بر پيشرس کردن سوخ گل نرگس شيرازNarcissus tazetta L. دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر جيبرليک اسيد بر پيشرس کردن سوخ گل نرگس شيرازNarcissus tazetta L.  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر جيبرليک اسيد بر پيشرس کردن سوخ گل نرگس شيرازNarcissus tazetta L.،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر جيبرليک اسيد بر پيشرس کردن سوخ گل نرگس شيرازNarcissus tazetta L. :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی بهترین غلظت اسید جیبرلیک جهت پیشرس کردن گل نرگس شیراز در شرایط گلخانه ای در پاییز و زمستان سال 1395در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. غلظت های مختلف اسید جیبرلیک با چهار سطح (صفر، 500 و 1000 میلیگرم بر لیتر و آب مقطر) تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق بودند. بر اساس نتایج این آزمایش، به نظر می رسد کاربرد محلول جیبرلیک اسید با غلظت 500 و 1000 میلی گرم در لیتر باعث افزایش پارامترهای جوانه زنی در سوخ گل نرگس شد. کاربرد اسید جیبرلیک با غلظت 500 میلیگرم در لیتر باعث کوتاه شدن دوره کاشت پیاز گل تا گلدهی و همچنین گلدهی یکنواخت و همزمان گلهای نرگس شد. عدم پرایمینگ سوخهای گل نرگس به ترتیب در مقایسه با کاربرد اسید جیبرلیک و آب مقطر ضعیفتر عمل کرد و باعث شد صفات مرتبط با تنژیدن سوخ، ظهور ساقه گلدهنده کاهش یابد. کاهش زمان گلدهی و همزمانی در گلدهی سبب به حداقل رساندن مراحل برداشت گل میگردد که این موضوع به افزایش کیفیت گل و کاهش هزینه های کارگری کمک مینماید و امکان استفاده از روش-های مکانیزه برای برداشت گل فراهم میشود.

لینک کمکی