فایل ورد (word) ارتباط بين درصد سديم تبادلي و نسبت جذب سديم در بخشي از خاک هاي استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط بين درصد سديم تبادلي و نسبت جذب سديم در بخشي از خاک هاي استان کرمان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط بين درصد سديم تبادلي و نسبت جذب سديم در بخشي از خاک هاي استان کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط بين درصد سديم تبادلي و نسبت جذب سديم در بخشي از خاک هاي استان کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط بين درصد سديم تبادلي و نسبت جذب سديم در بخشي از خاک هاي استان کرمان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

درصد سدیم تبادلی (ESP) و نسبت جذب سدیم (SAR) گسترده ترین شاخصهای استفاده شده برای ارزیابی سدیمی بودن خاک می باشند که جهت بررسی پایداری ساختمان خاک و طبقه بندی خاک مورد استفاده قرار می گیرند. اطلاعات اندکی در خصوص مدل سازی درصد سدیم تبادلی خاک بر اساس نسبت جذب سدیم در ایران وجود دارد. روابط تجربی مختلفی بین درصد سدیم تبادلی و نسبت جذب سدیم برای خاک های مناطق مختلف جهان گزارش شده است، اما با توجه به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک می توانند متفاوت باشند. در این مطالعه، 71 نمونه خاک جهت پیش بینی درصد سدیم تبادلی از نسبت جذب سدیم مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، رابطه این دو پارامتر به صورت ESP=-0.616+1.173SAR (P<0.0001, R2=0.821) می باشد. بنابراین میتوان با دقت خوبی درصد سدیم تبادلی را در خاک های مورد مطالعه با استفاده از نسبت جذب سدیم برآورد نمود. جهت اعتبارسنجی مدل تخمین و بررسی رابطه بین درصد سدیم تبادلی اندازه گیری شده و درصد سدیم تبادلی برآورد شده، آزمون t جفت شده و مدل های رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل های به دست آمده از دقت خوبی در تخمین درصد سدیم تبادلی خاک برخوردار هستند.

لینک کمکی