فایل ورد (word) ارزيابي تاثير فلزسنگين کادميوم و اسيد تارتاريک بر خصوصيات مورفولوژي گل هميشه بهار(Calendula officinalis)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي تاثير فلزسنگين کادميوم و اسيد تارتاريک بر خصوصيات مورفولوژي گل هميشه بهار(Calendula officinalis) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي تاثير فلزسنگين کادميوم و اسيد تارتاريک بر خصوصيات مورفولوژي گل هميشه بهار(Calendula officinalis)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي تاثير فلزسنگين کادميوم و اسيد تارتاريک بر خصوصيات مورفولوژي گل هميشه بهار(Calendula officinalis)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي تاثير فلزسنگين کادميوم و اسيد تارتاريک بر خصوصيات مورفولوژي گل هميشه بهار(Calendula officinalis) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در میان آلاینده های محیطی، فلزات سنگین به دلیل غیرقابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی که بر موجودات زنده در غلظت های کم دارند، از اهمیت خاصی برخوردارند. این عناصر به دلیل تحرک کم به مرور در خاک انباشته می شوند. انباشت این عناصر در خاک در نهایت باعث ورود آنها به چرخه غذایی و تهدید سلامت انسان و سایر موجودات می شود. لذا بررسی توزیع غلظت عناصر سنگین جهت پایش آلودگی خاک و حفظ کیفیت محیط زیست ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی اثرات فلزسنگین کادمیوم همراه با اسید تارتاریک بر خصوصیات مورفولوژی گیاه همیشه بهار صورت گرفت. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی شامل سه سطح کادمیوم(صفر، 50، 100 پی پی ام) و سه سطح اسید تارتاریک( صفر، 0.05، 0.1 میلی مول) در سه تکرار انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در تنش کادمیوم باعث کاهش عمر گل، تعدادگل، کلرفیل کل، کارتنویید و همچنین موجب افت قابل توجه وزن خشک ریشه می گردد. لازم به ذکر است که تیمار 0.1 میلی مول اسید تارتاریک موجب افزایش مقاومت و بهبود شرایط رشد هم در شرایط تنش و هم درشرایط بدون تنش گردید.

لینک کمکی