فایل ورد (word) ارزيابي خاکهاي درختان جنگلي درمنطقه رابر بافت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي خاکهاي درختان جنگلي درمنطقه رابر بافت دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي خاکهاي درختان جنگلي درمنطقه رابر بافت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي خاکهاي درختان جنگلي درمنطقه رابر بافت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي خاکهاي درختان جنگلي درمنطقه رابر بافت :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

خاک و جنگل از مهمترین منابع طبیعی درکشور هستند، درواقع مسیر پیشرفت یا مسیر قهقرایی هر جامعه رااصول وچگونگی بهره برداری از خاک وجنگل تعیین می کند. با توجه به اینکه کشور عزیزمان به لحاظ جغرافیایی درمنطقه خشک کره زمین قرار گرفته ومتوسط بارندگی سالیانه دربخش بزرگی از آن کمتر از 100 میلی متر می باشد، قسمت اعظم جنگلها ومراتع با دخالت انسان و بهره برداری بی رویه وغیر اصولی دچارتخریب شده است. اگر استفاده مناسب ازخاک وحفاظت از آن، بر اساس استعداد وقدرت تولیدی آن بر رعایت اصول صحیح وعلمی باشد، خاک از بین نمی برد. شناخت واستفاده درست از گونه ها درپروژهای احیا واحداث جنگل درمناطق با شرایط آب و هوایی در اقالیم خشک و نیمه خشک بسیاردارای اهمیت است. اثرات پوشش جنگلی برروی 7 سری از 30 نمونه خاک نسبتا شناخته شده منطقه را مورد بررسی ومقایسه قرار دادیم. این اثرات ازجنبه های تغییرات درخصوصیات فیزیکی، شیمیایی وحاصلخیزی وهمچنین عکس العمل سری های مختلف خاک بر کمیت عناصر شیمیایی درگونه پوشش درختی مورد نظر، ازطریق تجزیه خاک وبالاخره تغییرات رفتاری اشکوب فوقانی درتغییرات پوشش گیاهی زیر بعضی ازخصوصیات جنگل وپوشش گیاهی وخاک را مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که تفاوت معنی دار درارتباط باخصوصیات پوشش گیاهی وخصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک با افزایش ارتفاع سطح دریا روی درصد اشباع، درصد سیلت،EC,pH, ca+mg,CEC , ازت ، فسفر وپتاس مشاهده نشد.

لینک کمکی