فایل ورد (word) بررسي ابعاد نگرش زيست محيطي کشاورزان به مسيله رعايت آلودگي محيط زيست (مطالعه موردي: گلخانه داران شهرستان جيرفت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ابعاد نگرش زيست محيطي کشاورزان به مسيله رعايت آلودگي محيط زيست (مطالعه موردي: گلخانه داران شهرستان جيرفت) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ابعاد نگرش زيست محيطي کشاورزان به مسيله رعايت آلودگي محيط زيست (مطالعه موردي: گلخانه داران شهرستان جيرفت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ابعاد نگرش زيست محيطي کشاورزان به مسيله رعايت آلودگي محيط زيست (مطالعه موردي: گلخانه داران شهرستان جيرفت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ابعاد نگرش زيست محيطي کشاورزان به مسيله رعايت آلودگي محيط زيست (مطالعه موردي: گلخانه داران شهرستان جيرفت) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش بين المللي و سومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش فایل ورد (word) بررسي ابعاد نگرش زيست محيطي کشاورزان به مسيله رعايت آلودگي محيط زيست (مطالعه موردي: گلخانه داران شهرستان جيرفت) بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری با توجه به موضوع تحقیق کشاورزان گلخانه داران شهرستان جیرفت انتخاب شد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 148 نفر تعیین شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و از طریق هماهنگی با گلخانه داران و مراجعه حضوری انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین نگرش زیست محیطی با آلودگی محیط زیست در بین کشاورزان گلخانه دار رابطه معناداری وجود دارد، بدین معنا که با افزایش نگرش زیست محیطی، رعایت آلودگی محیط زیست از سوی کشاورزان گلخانه دار نیز افزایش می یابد. همچنین بین ابعاد نگرش زیست محیطی کشاورزان گلخانه دار با رعایت آلودگی محیط زیست رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مولفه های نگرش زیست محیطی جمعا حدود 59 درصد از تغییرات رعایت آلودگی محیط زیست را پیش بینی می کنند.

لینک کمکی